Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Aktuálne
Vedecko-výskumné smerovanie pracoviska
Jazykové požiadavky na študentov UNIZA
Slovak for ERASMUS students
Preparation courses for university study
Výučba pre FPEDAS
Výučba pre FEIT
Výučba pre SjF
Výučba pre FRI
Výučba pre StF
Výučba pre FBI
Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie doktorandov
NÁŠ BLOG

Cieľom Sekcie cudzích jazykov je výskum v oblasti lingvistiky, translatológie, metodiky a didaktiky výučby cudzích jazykov v podmienkach Žilinskej univerzity, tvorba a riešenie projektov umožňujúcich implementáciu skúmaných javov do ďalšieho vzdelávania i vysokoškolskej výučby  a na vlastnú výučbu cudzích jazykov. 

Nosnými aktivitami tejto sekcie je zabezpečovanie vysokoškolskej výučby cudzích jazykov na všetkých fakultách Žilinskej univerzity v Žiline. Čiastkové kroky vedú ku skvalitneniu celého procesu, ku zvýšeniu záujmu o tieto vzdelávacie aktivity medzi študentmi univerzity ako i podnietenie záujmu zamestnancov univerzity vyučovať v cudzích jazykoch. Vzdelávacia, vedecko-výskumná i publikačná činnosť si vyžaduje nevyhnutnú podmienku úzkej a aktívnej spolupráce pracoviska s jednotlivými fakultami Žilinskej univerzity. 

Hlavnými vyučovanými jazykmi sú angličtina, nemčina, ruština a francúžština.

BEST STUDENTS´PRESENTATION SHOW - prehliadka študentských prezentácií - apríl 2019 - fotky z akcie nájdete po kliknutí na tento odkaz

Výučba pre jednoltivé fakulty je zabezpečená fakultnými tímami:

Tím Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Tím Strojníckej fakulty

Tím Elektrotechnickej fakulty

Tím Stavebnej fakulty

Tím Fakulty riadenia a informatiky

Tím Fakulty bezpečnostného inžinierstva

Tím Fakulty humanitných vied

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter
created © 2009 MZM DATA