Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Aktuálne
Vedecko-výskumné smerovanie pracoviska
Jazykové požiadavky na študentov UNIZA
Slovak for ERASMUS students
Preparation courses for university study
Výučba pre FPEDAS
Výučba pre EF
Výučba pre SjF
Výučba pre FRI
   Príprava na skúšku FRI 2.roč. Ing. šrúdia
   Obsahová schéma jazykového vzdelávania FRI
   Info pre opakujúcich študentov
   Fakultný tím
Výučba pre StF
Výučba pre FBI
Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie doktorandov
NÁŠ BLOG

"Si štvrták, piatak či absolvent a je ti blízka nemčina? Máš jedinečnú možnosť zapojiť sa do súťaže a vyhrať kurz IT nemčiny zadarmo! Otestovať sa je možné do 29.09.2017. Tak neváhaj - na výhercov čaká aj tablet a otvorené dvere do IT sveta."

Viac informácií nájdete na:

na www.stenglakademie.sk <http://www.stenglakademie.sk/>

Sledujte nás aj na FB: https://www.facebook.com/stenglakademie

 

Vstupné testovanie pre študentov 1.ročníka bakalárskeho štúdia

Vážení študenti,

do eVzdelávania, v ktorom je zverejnený Váš vstupný test, sa môžete prihlásiť len na základe mena a hesla vygenerovaného pri vydaní preukazu študenta resp. jeho validácii.

Postup:

1. na internetovej stránke Žilinskej univerzity www.uniza.sk, kliknite na eVzdelávanie

2. prihláste sa Vašim menom a heslom

3. v zimnom semestri si vyberte ľubovoľný predmet, za ktorým máte ikonku e-vzdelávania a kliknite naň (vyzerá takto ). Dostanete sa do prostredia e-learningu Žilinskej univerzity.

4. kliknite na položku DOMOV.

5. objaví sa Vám zoznam Vašich Moodle kurzov. Nájdite si "FRI jazykový test" a kliknite naň.

6. všetky informácie o pokynoch k vypĺňaniu testu dostanete po kliknutí naň. Pozor, máte len jeden pokus!

7. vyplňte test

8.  po vyplnení testu dostanete okamžitú spätnú väzbu o úrovni Vašich znalostí z anglického alebo nemeckého jazyka. 

9. v prípade, že aj napriek splneniu všetkých krokov uvedených vyššie nebude jazykový test pre Vás prístupný, kontaktujte, prosím, mailom p. Ing. Malackého peter.malacky@uikt.uniza.sk, pričom do kópie mailu (CC - kópia) uveďte mailovú adresu petra.laktisova@uniza.sk

Váš test je dostupný od 25. septembra do 29.septembra 2017 do 12:00 hod.

 

Pozor! Vstupné testovanie je určené LEN pre študentov 1.ročníka bakalárskeho štúdia. 

Študentov vyšších ročníkov sa tento test NETÝKA, a to ani v prípade, že vo svojom vzdelávaní majú zapísaný cudzí jazyk určený pre prvý ročník.

Veľa šťastia

Fakultný tím

 

Uznanie skúšky z CJ – Ing. štúdium fakulta FRI

Študent v rámci Ing. štúdia absolvoval

  • minimálne jeden semester v rámci ERASMU v krajine, kde vyučovacím jazykom bola angličtina
  • študent predloží kópiu Temporary Transcript dosiahnutých výsledkov v daných predmetoch
  • Transcript by mal obsahovať grade point average  – priemer známok
  • zapísaná známka z jazyka bude zhodná s dosiahnutým priemerom známok – grade point average
  • v prípade nesúhlasu študenta s priemernou známkou, študent absolvuje písomný test v LS a bude mu zapísaná známka z testu

Záujemcovia o uznanie skúšky CJ2/AJ2 kontaktujte PhDr.Soňu Gallovú cez konzultačné hodiny v piatok 8:00 – 11:00

 

Informácia pre študijný odbor počítačové inžinierstvo a informatika

Študijné materiály pre skúšku AJ2 sú nasledovné: Infotech English for computer users, Student´s book, fourth edition, Santiago Remacha Esteras,

Units 22-30

Zamerajte sa na odbornú slovnú zásobu, ktorú sa učte v kontexte v rámci odborného textu. Získané vedomosti si overte na cvičeniach v jednotlivých lekciách.

Typ úloh:  complete the definition......, name sth........., do the matching......,  answer the following........, true or false....., give the term for definition ................, give a short answer......

Skúška prebieha písomnou formou v druhej polovici apríla. Na skúšku sa prihlásite cez vzdelávanie. Presné termíny skúšky budú zverejnené na vzdelávaní.

 

Informácia pre odbor manažment

Študijné materiály ku skúške z anglického jazyka nájdete po kliknutí na tento link.

Zamerajte sa na odbornú slovnú zásobu, ktorú sa učte v kontexte v rámci odborného textu.

Typy úloh : complete the definition......, name sth........., do the matching......,  answer the following........, true or false....., give the term for definition ................, give a short answer......

V prípade otázok ku skúške z nemeckého jazyka, kontaktujte Mgr. Lopušanovú, e-mail: jana.lopusanova@uniza.sk

Skúška prebieha písomnou formou v druhej polovici apríla. Na skúšku sa prihlásite cez vzdelávanie. Presné termíny skúšky budú zverejnené na vzdelávaní.

 

NÁKUP UČEBNÍC

Business Benchmark Pre-intermediate to Intermediate

Cena: 23 EUR

Číslo účtu IBAN: SK68 8180 0000 0070 0008 0778

Variabilný symbol: 8400

Do poznámky, prosím, uveďte svoje meno a názov knihy.

Učebnica je dostupná na ÚCV ŽU, Ul. 1. mája 32 (areál FBI), budova B, 1. poschodie, č. kancelárie 103, v čase 8:00 - 15:00. Kontakt na mobil: 0918 805226

Pri prebratí knihy nám, prosím, predložte doklad o platbe (výpis z internetbankingu, printscreen, scan, atď.). Na základe prijatej platby Vám musí byť vystavená faktúra. Faktúra sa vystavuje na meno a adresu - prosíme o zaslanie Vašej adresy na: jazyky@uniza.sk hneď ako vykonáte úhradu. Faktúru Vám odovzdáme pri prebratí učebnice alebo neskôr. Prípadne je možné platiť poštovou poukážkou na hore uvedený účet.

 

Infotech

Cena: 27 EUR

Číslo účtu IBAN: SK68 8180 0000 0070 0008 0778

Variabilný symbol: 8400

Do poznámky, prosím, uveďte svoje meno a názov knihy.

Učebnica je dostupná na ÚCV ŽU, Ul. 1. mája 32 (areál FBI), budova B, 1. poschodie, č. kancelárie 103, v čase 8:00 - 15:00. Kontakt na mobil: 0918 805226

Pri prebratí knihy nám, prosím, predložte doklad o platbe (výpis z internetbankingu, printscreen, scan, atď.). Na základe prijatej platby Vám musí byť vystavená faktúra. Faktúra sa vystavuje na meno a adresu - prosíme o zaslanie Vašej adresy na: jazyky@uniza.sk hneď ako vykonáte úhradu. Faktúru Vám odovzdáme pri prebratí učebnice alebo neskôr. Prípadne je možné platiť poštovou poukážkou na hore uvedený účet.

 

Vážení študenti,

dotazník mapujúci kvalitu výučby odborného cudzieho jazyka môžete vyplniť tu.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA