Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Aktuálne
Vedecko-výskumné smerovanie pracoviska
Jazykové požiadavky na študentov UNIZA
Slovak for ERASMUS students
Preparation courses for university study
Výučba pre FPEDAS
Výučba pre EF
Výučba pre SjF
Výučba pre FRI
   Príprava na skúšku FRI 2.roč. Ing. šrúdia
   Obsahová schéma jazykového vzdelávania FRI
   Info pre opakujúcich študentov
   Fakultný tím
Výučba pre StF
Výučba pre FBI
Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie doktorandov
NÁŠ BLOG

Mgr. Jana Malchová - koordinátor tímu   tel.: 513 6168        číslo kancelárie: AC 113    e-mail:jana.malchova@uniza.sk 

Mgr. Jana Lopušanová                                 tel.: 513 6195        číslo kancelárie: AC 113    e-mail:jana.lopusanova@uniza.sk

Mgr. Lucie Nemečková                                tel.: 513 6165         číslo kancelárie: AC 117    e-mail:lucie.nemeckova@uniza.sk

Mgr. Mária Jambrichová                              tel.: 513 6160         číslo kancelárie: AC 111     e-mail:maria.jambrichova@uniza.sk 

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA