Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Aktuálne
Vedecko-výskumné smerovanie pracoviska
Jazykové požiadavky na študentov UNIZA
Slovak for ERASMUS students
Preparation courses for university study
Výučba pre FPEDAS
Výučba pre FEIT
Výučba pre SjF
Výučba pre FRI
   Obsahová schéma jazykového vzdelávania FRI
   Fakultný tím
   Uznanie skúšky AJ/CJ - Ing. štúdium
   Info pre študentov prestupujúcich na iný odbor
   Info pre opakujúcich študentov
   Informácie ku skúškam z jazykov Bc. / Ing.
Výučba pre StF
Výučba pre FBI
Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie doktorandov
NÁŠ BLOG

INFORMATIKA, POČ. INŽINIERSTVO

Povinná skúška: 2. roč. Bc.:  písomný test + ústna odpoveď

Obsahová náplň: preberané témy všetkých predmetov JA1 - JA4 zo 4 semestrov.

Literatúra: 1) online materiály vyučujúcich ÚCV SCJ, 

2) Long, P., Lawrey, S., Ellis, V.: Cambridge International AS and A Level IT: Coursebook with CD-ROM. Cambridge University Press, 2016. 334 s. ISBN: 9781107577244. 

Podmieňujúce predmety: JA1 - JA4

Termíny: vypísané vždy vo vzdelávaní, študenti sa hlásia k jednotlivým vyučujúcim  podľa študijnej skupiny

Skúšajúce: tím ÚCV pre FRI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POČ. INŽINIERSTVO, INTELIGENTNÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY, IS (podnikové/graf. sprac. dát...) APLIKOVANÉ SIEŤOVÉ INŽINIERSTVO

Povinná skúška: 2. roč. Ing.:  písomný test  (60 bodov)

Obsahová náplň: General IT knowledge, New technologies and innovations (20 bodov),  

                            Listening (15 bodov)

                            Reading with comprehension (15 bodov)

                            Grammar (10 bodov) =60 bodový test               

Literatúra: 1) Long, P., Lawrey, S., Ellis, V.: Cambridge International AS and A Level IT: Coursebook with CD-ROM. Cambridge University Press, 2016. 334 s. ISBN: 9781107577244.  

2) S. R. Esteras, E. M. Fabré: Professional English in Use ICT, Cambridge 2007,ISBN 978-0-521-68543-6

Podmieňujúce predmety: JA6, JA7 

Termíny: vypísané vždy vo vzdelávaní

Skúšajúca: Mgr. L. Němečková

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANAŽMENT  Bc.

Povinná skúška: 3. roč. Bc.: písomný test + ústna odpoveď

Obsahová náplň: preberané témy všetkých predmetov JA1 - JA5 / JN1 - JN5 z 5 semestrov.

Literatúra:

AJ: 1) online materiály vyučujúcich ÚCV SCJ,     

2) Whitby, N.: Business Benchmark Pre-Intermediate to Intermediate 2nd Edition. CUP, 2013. 208s. ISBN 978-1-107-69399-9.

3) Farrall, C. - Lindsley, M.: Professional English in Use Marketing. CUP, 2008. ISBN 9780521702690.

NJ: 1) Im Beruf. Kursbuch. Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache. Hueber Verlag 2013, Ismaning, Deutschland ISBN 978-3-19-101190-1.     

2) Im Beruf. Arbeitsbuch. Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache. Hueber Verlag 2013, Ismaning, Deutschland ISBN 978-3-19-131190-2         

3) http://www.zdf.de/ZDFde/suche.html?pn=1&kw=CeBit+2009&dr=1

Podmieňujúce predmety: JA1 - JA5, JN1 - JN5

Termíny: vypísané vždy vo vzdelávaní, študenti sa hlásia k jednotlivým vyučujúcim  podľa študijnej skupiny

Skúšajúce: tím ÚCV pre FRI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANAŽMENT  Ing.

Obsahová náplň: 

AJ:  Business knowledge (20 bodov)

Business Benchmark Upper-intermediate - Units 1-24 - zameranie sa hlavne na jazykovú časť (slovná zásoba - vocabulary exercises, business termíny a kolokácie, reading + exercises)

                                    Listening (15 bodov)

                                    Reading with comprehension (15 bodov)

                                    Grammar (10 bodov) =60 bodový test  

NJ: Marketing, manažment produktu, cenová politika, distribučná politika, komunikačná politika podniku. (pre viac info kontaktovať vyučujúcu mailom)

Literatúra:

AJ: 1) Brook-Hart, G.: Business Benchmark Upper Intermediate 2nd Edition. CUP, 2013. ISBN 978-1-107-68098-2.

2) Farral, C. - Lindsley, M.: Professional English in Use Marketing. CUP, 2008. ISBN 9780521702690.

 

NJ: 1) ONDRČKOVÁ, E. – LIŠKOVÁ, D. 2003. Wirtschaftsdeutsch im Unternehmen Neu. Bratislava: SPRINT, 2007. ISBN 978-80-89085-78-1.

2) HÖPPNEROVÁ, V. 2003. Deutsch an der Uni. Praha: EKOPRESS, 2003. ISBN-80-86119-66-1.

Podmieňujúce predmety: JA6, JA7 / JN6, JN7

Termíny: vypísané vždy vo vzdelávaní

 

Skúšajúca: Mgr. J. Lopušanová

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA