Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Aktuálne
Vedecko-výskumné smerovanie pracoviska
Jazykové požiadavky na študentov UNIZA
Slovak for ERASMUS students
Preparation courses for university study
Výučba pre FPEDAS
Výučba pre FEIT
Výučba pre SjF
Výučba pre FRI
   Obsahová schéma jazykového vzdelávania FRI
   Fakultný tím
   Uznanie skúšky AJ/CJ - Ing. štúdium
   Info pre študentov prestupujúcich na iný odbor
   Info pre opakujúcich študentov
   Informácie ku skúškam z jazykov Bc. / Ing.
Výučba pre StF
Výučba pre FBI
Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie doktorandov
NÁŠ BLOG

Uznanie skúšky -  Ing. štúdium fakulta FRI

Študent v rámci Ing. štúdia absolvoval

  • minimálne jeden semester v rámci ERASMU v krajine, kde vyučovacím jazykom bola angličtina
  • študent predloží kópiu Temporary Transcript dosiahnutých výsledkov v daných predmetoch
  • Transcript by mal obsahovať grade point average  – priemer známok
  • zapísaná známka z jazyka bude zhodná s dosiahnutým priemerom známok – grade point average
  • v prípade nesúhlasu študenta s priemernou známkou, študent absolvuje písomný test v LS a bude mu zapísaná známka z testu

Záujemcovia o uznanie skúšky AJ Ing./CJ Ing. kontaktujte koordinátorku Mgr. Lucie Němečkovú, miestnosť AC111.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA