Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Aktuálne
Vedecko-výskumné smerovanie pracoviska
Jazykové požiadavky na študentov UNIZA
Slovak for ERASMUS students
Preparation courses for university study
Výučba pre FPEDAS
Výučba pre EF
Výučba pre SjF
Výučba pre FRI
Výučba pre StF
   Fakultný tím
Výučba pre FBI
Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie doktorandov
NÁŠ BLOG

Vážení študenti,

dotazník mapujúci kvalitu výučby cudzieho jazyka môžete vyplniť tu.

 

Vstupné testovanie pre študentov 1.ročníka bakalárskeho štúdia

Vážení študenti,

do eVzdelávania, v ktorom je zverejnený Váš vstupný test, sa môžete prihlásiť len na základe mena a hesla vygenerovaného pri vydaní preukazu študenta resp. jeho validácii.

Postup:

1. na internetovej stránke Žilinskej univerzity www.uniza.sk, kliknite na eVzdelávanie

2. prihláste sa Vašim menom a heslom

3. v zimnom semestri si vyberte ľubovoľný predmet, za ktorým máte ikonku e-vzdelávania a kliknite naň (vyzerá takto ). Dostanete sa do prostredia e-learningu Žilinskej univerzity.

4. kliknite na položku DOMOV.

5. objaví sa Vám zoznam Vašich Moodle kurzov. Nájdite si "StF jazykový test" a kliknite naň.

6. všetky informácie o pokynoch k vypĺňaniu testu dostanete po kliknutí naň. Pozor, máte len jeden pokus!

7. vyplňte test

8.  po vyplnení testu dostanete okamžitú spätnú väzbu o úrovni Vašich znalostí z anglického alebo nemeckého jazyka. 

9. v prípade, že aj napriek splneniu všetkých krokov uvedených vyššie nebude jazykový test pre Vás prístupný, kontaktujte, prosím, mailom p. Ing. Malackého peter.malacky@uikt.uniza.sk, pričom do kópie mailu (CC - kópia) uveďte mailovú adresu petra.laktisova@uniza.sk

Váš test je dostupný od 27. septembra do 4.októbra 2017 do 12:00 hod.

 

Pozor! Vstupné testovanie je určené LEN pre študentov 1.ročníka bakalárskeho štúdia. 

Študentov vyšších ročníkov sa tento test NETÝKA, a to ani v prípade, že vo svojom vzdelávaní majú zapísaný cudzí jazyk určený pre prvý ročník.

Veľa šťastia

Fakultný tím

 

Platobné inštrukcie k úhrade učebnice

Kniha : English for Civil Engineers, STU Bratislava

CENA:   6 EUR

Číslo účtu IBAN: SK31 8180 0000 0070 0016 6707

Variabilný symbol: 4200

Do poznámky / správy pre príjemcu  uveďte Vaše  meno a názov knihy.

 

Úhradu prosím realizujte najneskôr 6.10.2016. Doklad o platbe (výpis z internetbankingu, konfirmáciu, printscreen  atď.) nám, prosím, predložte pri prevzatí kníh.

Knihy si budete môcť prevziať na Ústave celoživotného vzdelávania ŽU, ul. 1. mája 32 (areál fakulty FBI), kancelária MB 103 na 1. poschodí v čase 8:00 – 15:30, mobil: 0918 805 226.

Informácia, že sú knihy už k dispozícii, bude zverejnená tu.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA