Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Univerzitná škola jazykov
Leto 2017
Detská letná jazyková škola
Rozpis kurzov 2017/18

Cenník
Firemné kurzy
Ponuka kurzov
Anglický jazyk
Taliansky jazyk
Španielsky jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Ruský jazyk
Ako sa stať študentom UŠJ
SLOVENČINA PRE CUDZINCOV (SLOVAK FOR FOREIGNERS)
Vstupné testy
Ako postupovať pri pokračovaní kurzu
Všeobecné podmienky
Súhlas dotknutej osoby
Kontaktné údaje
Sociálny fond
Fakturačné údaje
Application form Slovak language

Oznam pre zamestnancov Žilinskej univerzity

Zamestnanci Žilinskej univerzity si môžu za kalendárny rok 2017 uplatniť príspevok zo Sociálneho fondu vo výške 40 € na vzdelávacie aktivity organizované Ústavom celoživotného vzdelávania. Ak navštevujete alebo budete navštevovať niektorý z našich jazykových kurzov a realizujete úhradu kurzovného v roku 2017, je potrebné vyplniť formulár "Súhlas s použitím príspevku zo sociálneho fondu", ktorý nájdete nižšie, podpísať ho a odovzdať buď lektorovi/lektorke príslušného kurzu alebo v kancelárii Ústavu celoživotného vzdelávania č. MB 103 v čase od 8:00 do 15:30, príp. poslať internou poštou (kolotočom) na adresu: Univerzitná škola jazykov, Ústav celoživotného vzdelávania ŽU.

Príspevok zo Sociálneho fondu sa nevzťahuje na doktorandov ŽU.

 

Tvorba, rozpočet a pravidlá čerpania sociálneho fondu na rok 2017 (Výňatok z Prílohy č. 1 k Doplnku č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2017)

Príspevok maximálne vo výške 40 € na kalendárny rok 2017 sa poskytne každému zamestnancovi, ktorý v kalendárnom roku 2017 absolvuje vzdelávacie aktivity organizované ÚCV. Tieto aktivity nemôžu mať charakter prehlbovania kvalifikácie zamestnanca, alebo jej zvyšovania. Ak aktivita nie je v ponuke ÚCV, potom si zamestnanec môže vybrať vzdelávaciu aktivitu v inej vzdelávacej inštitúcii. Pri  vzdelávacích aktivitách organizovaných ÚCV, zamestnanec odovzdá vyplnený formulár „Súhlas s použitím príspevku zo sociálneho fondu“ zodpovednému zamestnancovi ÚCV. V prípade poskytnutia príspevku za vzdelávacie programy, ktoré neorganizuje ÚCV, zamestnanec odovzdá doklady (fotokópia dokladu o zaplatení) Rade UOO OZPŠaV  pri ŽUŽ. Príspevok sa vyplatí za mesiac august alebo za mesiac december. Všetky príspevky zo sociálneho fondu (s výnimkou príspevku na stravovanie) podliehajú daniam a odvodom.

Formulár súhlasu pre rok 2017.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA