Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Univerzitná škola jazykov
Aktuálny rozpis kurzov - 2020/2021
English@work
Detská letná jazyková škola
Slovenčina pre cudzincov /Slovak for Foreigners
English language preparation courses for future university students
Cenník
Angličtina s Discovery
Firemné kurzy
Ponuka kurzov
Anglický jazyk
Taliansky jazyk
Španielsky jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Ruský jazyk
Ako sa stať študentom UŠJ
Vstupné testy
Ako postupovať pri pokračovaní kurzu
Všeobecné podmienky
Ochrana osobných údajov
Sociálny fond
Kontaktné údaje
Fakturačné údaje
Application form Slovak language

1. Vyplnenie prihlášky pokračujúceho študenta

Pokračujúci študent sa môže do kurzu zapísať prostredníctvom prihlášky na hodine, elektronickou prihláškou na webe, mailom alebo telefonicky.
 

2. Obdržanie informácií o pokračovaní kurzu

Informácie o termínoch nasledujúceho bloku sa študent dozvie od lektora na hodine, z letáčika a z webu. Najneskôr v piatok, v týždni pred začiatkom kurzu, sú študentom mailom rozposielané informácie o otvorení kurzu, resp. informácie o termínoch, miestnosti výučby a meno lektora. Vzhľadom na to, že sa tieto informácie posielajú hromadnou poštou, stáva sa, že končia v spame. Ak nedostanete informácie o kurze najneskôr v uvedenom termíne, prosíme vás, aby ste sa informovali telefonicky alebo mailom.

3. Úhrada poplatku

Poplatok prosíme uhradiť až po obdržaní záväzných pokynov k platbe zasielaných mailom. Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr pred 1. hodinou:

  • prevodom na číslo účtu IBAN: SK68 8180 0000 0070 0008 0778,  var.symbol:4200, do  poznámky uveďte vaše meno a priezvisko, príp. názov kurzu (ak platíte prevodom, je nutné zaslať na jazyky@uniza.sk potvrdenie o realizovaní platby alebo ho doniesť osobne na ÚCV, kancelária MB103),

  • poštovým poukazom na účet IBAN: SK68 8180 0000 0070 0008 0778, var.symbol:4200, adresát: Žilinská univerzita, Ústav celoživotného vzdelávania, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, do správy pre adresáta uveďte vaše meno a priezvisko, príp. názov kurzu

  • faktúrou (ak chcete platiť faktúrou, je nutné odovzdať v kancelárii MB103 objednávku s adresou, IČ a DIČ ogranizácie, ktorá faktúru vyplatí)

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA