Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Univerzitná škola jazykov
Leto 2017
Detská letná jazyková škola
Rozpis kurzov 2017/18

Cenník
Firemné kurzy
Ponuka kurzov
Anglický jazyk
Taliansky jazyk
Španielsky jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Ruský jazyk
Ako sa stať študentom UŠJ
SLOVENČINA PRE CUDZINCOV (SLOVAK FOR FOREIGNERS)
Vstupné testy
Ako postupovať pri pokračovaní kurzu
Všeobecné podmienky
Súhlas dotknutej osoby
Kontaktné údaje
Sociálny fond
Fakturačné údaje
Application form Slovak language

1. Vyplnenie prihlášky pokračujúceho študenta

Ako pokračujúci študent sa môžete do kurzu zapísať prostredníctvom prihlášky na hodine, elektronickou prihláškou na webe, mailom alebo telefonicky.
 

2. Obdržanie informácií o pokračovaní kurzu

Informácie o termínoch nasledujúceho bloku sa dozviete od lektora na hodine, z letáčika a z webu. Najneskôr v piatok v týždni pred začiatkom kurzu sa mailom rozposielajú študentom informácie o tom, či sa kurz otvára, resp. informácie o termínoch, miestnosti, meno lektora. Vzhľadom na to, že sa tieto informácie posielajú hromadnou poštou, stáva sa, že končia v spame. Ak teda nedostanete informácie o kurze najneskôr v tomto termíne, prosíme Vás, aby ste sa informovali telefonicky alebo mailom.

3. Úhrada poplatku

Poplatok prosíme uhradiť až potom, ako dostanete mailom záväzné pokyny k platbe. Poplatok treba uhradiť najneskôr pred 1. hodinou:

  • prevodom na číslo účtu IBAN: SK68 8180 0000 0070 0008 0778

  • , var.symbol:4200, do  poznámky uveďte Vaše meno a priezvisko, príp. názov kurzu (ak platíte prevodom, je nutné zaslať na jazyky@uniza.sk potvrdenie o prebehnutí platby alebo ho doniesť osobne na ÚCV MB103),

  • poštovým poukazom na účet IBAN: SK68 8180 0000 0070 0008 0778, var.symbol:4200, adresát: Žilinská univerzita, Ústav celoživotného vzdelávania, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, do správy pre adresáta uveďte Vaše meno a priezvisko, príp. názov kurzu

  • faktúrou (ak chcete platiť faktúrou, je nutné odovzdať nám objednávku s adresou, IČ a DIČ ogranizácie, ktorá faktúru vyplatí)

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA