Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Univerzitná škola jazykov
Aktuálny rozpis kurzov - 2021
English@work
Detská letná jazyková škola
Slovenčina pre cudzincov /Slovak for Foreigners
   Slovenčina pre cudzincov - RJ verzia
   Slovak for foreigners - English version
   Platobné údaje / Payment data
   General conditions
English language preparation courses for future university students
Cenník
Angličtina s Discovery
Firemné kurzy
Ponuka kurzov
Anglický jazyk
Taliansky jazyk
Španielsky jazyk
Nemecký jazyk
Francúzsky jazyk
Ruský jazyk
Ako sa stať študentom UŠJ
Vstupné testy
Ako postupovať pri pokračovaní kurzu
Všeobecné podmienky
Ochrana osobných údajov
Sociálny fond
Kontaktné údaje
Fakturačné údaje
Application form Slovak language

                                                                                                                                                                                        Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vlajka anglicka

    

                                                                                                                                                                                       Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vlajka ruska

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK: 200 EUR (pre uchádzačov, ktorí majú kontaktnú adresu mimo územia SR)

1. Intenzívny letný kurz slovenského jazyka 

PRIHLÁŠKA / APPLICATION FORM

Cieľ: rozvoj komunikačných schopností

Termín: 15.8.2022 – 14.9.2022

Rozsah: 120 vyučovacích hodín

Intenzita: 20 dní, 6 hodín /deň (od 8:00 hod. do 13:00 hod.)

Počet frekventantov: 5 - 10

Profil absolventa: Frekventant po absolvovaní aktívne používa bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých komunikačných potrieb obmedzeného charakteru, dokáže viesť jednoduchú komunikáciu aj v univerzitnom prostredí. Dorozumie sa v bežných komunikačných situáciách v oblastiach moje štúdium, môj denný program, voľný čas, cestovanie, zdravie a stravovanie. Dokáže písať jednoduché maily, odkazy a sms správy.

Cena:     350 € (vrátane DPH) – pre 5 - 10 študentov

            V cene je započítaný aj učebný materiál

Platobné údaje tu

Požiadavky na uchádzača:

-vyplnenie a zaslanie elektronickej prihlášky 

-zaslanie potvrdenia o ukončení stredoškolského vzdelania do začiatku kurzu

-úhrada registračného poplatku

-potvrdenie o zápise do kurzu Vám bude vystavené po úhrade registračného poplatku 

Ubytovanie: pre viac informácií, kliknite tu

Víza: pre viac informácií, kliknite tu

 

2. Ročný kurz

PRIHLÁŠKA / APPLICATION FORM

Termín: 3.10.2022 – 31.5.2023

Forma: intenzívny kurz

Rozsah: 660 vyučovacích hodín - cca 27 týždňov

Intenzita: 5 hodín /deň (od 8:30 hod. do 12:30 hod.)

Cena:     1 340 €  (vrátane DPH) – 5 - 10 študentov

            V cene je započítaný aj učebný materiál

Platobné údaje tu

Požiadavky na uchádzača:

-vyplnenie a zaslanie elektronickej prihlášky

-zaslanie potvrdenia o ukončení stredoškolského vzdelania do začiatku kurzu

-úhrada registračného poplatku 

-potvrdenie o zápise do kurzu Vám bude vystavené po úhrade registračného poplatku 

Ubytovanie: pre viac informácií, kliknite tu

Víza: pre viac informácií, kliknite tu

 

3. Polročný kurz

PRIHLÁŠKA / APPLICATION FORM  - kurz je naplnený

Cieľ: rozvoj komunikačných schopností

Termín: 1.2.2022 – 31.5.2022 s 2 týždňami prázdnin

Rozsah: 350 vyučovacích hodín

Intenzita: 5 hodín denne; 25 vyuč. hodín týždenne

Počet frekventantov: 5 - 10

Profil absolventa: Frekventant rozumie, dorozumie sa a konverzuje v rámci štandardných situácií a tematických okruhov v akademickom a univerzitnom prostredí, ako aj vo voľnom čase. Napíše jednoduchý text na témy, ktoré sú mu blízke, vie opísať zážitky, udalosti, ambície, vyjadriť názory a plány, stručne udáva dôvody vysvetlenia. Vedie aj jednoduchý telefonický rozhovor. Osvojil si základnú odbornú terminológiu vo svojom odbore štúdia podľa zamerania a ovláda typické jazykové, štylistické a syntaktické štruktúry odborného slovenského jazyka.

Cena:     880 € (vrátene DPH) – 5 - 10 študentov

            V cene je započítaný aj učebný materiál

Platobné údaje tu

Požiadavky na uchádzača:

-vyplnenie a zaslanie elektronickej prihlášky 

-zaslanie potvrdenia o ukončení stredoškolského vzdelania do začiatku kurzu

-úhrada registračného poplatku 

-potvrdenie o zápise do kurzu Vám bude vystavené po úhrade registračného poplatku 

Ubytovanie: pre viac informácií, kliknite tu

Víza: pre viac informácií, kliknite tu

 

4. Ročný ONLINE kurz

PRIHLÁŠKA / APPLICATION FORM

Termín: 10.10.2022 – 16.6.2023

Forma: ONLINE

Rozsah: 180 vyučovacích hodín

Intenzita: 

Cena:     450€ (vrátane DPH) – 5 - 10 študentov

            V cene je započítaný aj učebný materiál

Platobné údaje tu

Požiadavky na uchádzača:

-vyplnenie a zaslanie elektronickej prihlášky

-zaslanie potvrdenia o ukončení stredoškolského vzdelania do začiatku kurzu

-úhrada poplatku za kurz

-potvrdenie o zápise do kurzu Vám bude vystavené po úhrade poplatku za kurz

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA