Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Ďalšie vzdelávanie VŠ učiteľov UNIZA
Ďalšie vzdelávanie doktorandov UNIZA
Inštalácia fotovoltických a slnečných tepelných systémov
   Učebný plán
   Harmonogram
   Platobné údaje
   Cenník a platobné podmienky kurzu
   Kontakt
Charakteristika sekcie
Personalistika
Prezentácia
Marketing
Firemná kultúra
Projektová príprava a riadenie
Moderná administratíva
Prihláška
Počítačové kurzy
Pracovno-právne vzťahy
Vzdelávanie zamestnancov Žilinskej univerzity

ODBORNÝ GARANT: prof. Ing. Juraj Altus, PhD.

POČET HODÍN: 36

CIEĽOVÁ SKUPINA: Inštalatéri pri vzdelávacom programe " Odborná príprava inštalatérov pre fotovoltické a slnečné tepelné systémy ".

CENA: 290,- €  (pre členov ZVEES je 250,- € )

PLATOBNÉ ÚDAJE: kliknite tu

POČET ÚČASTNÍKOV: minimálne 30, maximálne 60

UČEBNÝ PLÁN: kliknite tu

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY: Písomný test: v rozsahu minimálne 30 otázok, požadovaná úspešnosť aspoň 70%

                                   Ústna skúška: správne zodpovedanie 5 otázok od členov skúšobnej komisie

                                   Praktická skúška: preukázanie praktických zručností pri inštalácii fotovoltických a slnečných tepelných systémov 

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA