Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Ďalšie vzdelávanie vysokoškolských učiteľov technického a ekonomického zamerania na Žilinskej univerzite
Inštalácia fotovoltických a slnečných tepelných systémov
Charakteristika sekcie
Personalistika
Prezentácia
Marketing
Firemná kultúra
Moderná administratíva
Projektová príprava a riadenie
Prihláška
Počítačové kurzy
Pracovno-právne vzťahy
Vzdelávanie zamestnancov Žilinskej univerzity

ĎALŠIE VZDELÁVANIE VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV TECHNICKÉHO

A EKONOMICKÉHO ZAMERANIA NA ŽILINSKEJ UNIVERZITE 

 

Obsah modulov ďalšieho vzdelávania vysokoškolských učiteľov UNIZA zodpovedá kvalifikačnému profilu vysokoškolských učiteľov technických predmetov Medzinárodnej spoločnosti pre inžiniersku pedagogiku (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik - IGIP). Témy zahrnuté vo vzdelávacích moduloch vychádzajú zo základných kompetencií vysokoškolského učiteľa vo vzťahu k jeho pracovným činnostiam zameraným na vzdelávanie vysokoškolských študentov.

Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov v akademickom roku 2017/2018 bolo ukončené, ďalšie pokračovanie opäť od septembra 2018.

Obsah a časový harmonogram modulov - akademický rok 2018/2019

 

Informácie o ďalšom vzdelávaní učiteľov nájdete aj na našej Facebook stránke:

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA