Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Ďalšie vzdelávanie VŠ učiteľov UNIZA
Ďalšie vzdelávanie doktorandov UNIZA
Inštalácia fotovoltických a slnečných tepelných systémov
Charakteristika sekcie
Personalistika
Prezentácia
   Kvalifikovaná prezentácia
   Efektívne obchodné zručnosti
   Moderovanie
   Obchodný protokol a spoločenská etiketa
Marketing
Firemná kultúra
Projektová príprava a riadenie
Moderná administratíva
Prihláška
Počítačové kurzy
Pracovno-právne vzťahy
Vzdelávanie zamestnancov Žilinskej univerzity

ZÁMERY

  • prostredníctvom metódy moderovaného dialógu s vizuálnym spracovaním technických okruhov na moderových tabuliach v úzkej spolupráci s účastníkmi zefektívniť prezentáciu v rôznych podobách

CIELE

  • zdokonaliť sa a napomôcť manažérom v efektívnej činnosti vedenia: kvalifikovanej prezentácie, pracovných porád, procesu riešenia problémov z každodennej praxe


PROGRAM

Moderovanie– nová orientácia manažérov v Leadershipe

Moderovaný dialóg verzus diskusia

Organizačné know-how a IQ pracovnej porady

Proces efektívneho riešenia problémov z praxe

Efektívne a účinné moderovanie tímu

Činnosť moderátora

  • úlohy
  • pravidlá
  • funkcia
  • pomôcky

Realizácia moderovania

  • príklady z praxe

Technika prezentácie

Analýza úspešnosti moderátora

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA