Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Ďalšie vzdelávanie vysokoškolských učiteľov technického a ekonomického zamerania na Žilinskej univerzite
Inštalácia fotovoltických a slnečných tepelných systémov
Charakteristika sekcie
Personalistika
Prezentácia
   Kvalifikovaná prezentácia
   Efektívne obchodné zručnosti
   Moderovanie
   Obchodný protokol a spoločenská etiketa
Marketing
Firemná kultúra
Moderná administratíva
Projektová príprava a riadenie
Prihláška
Počítačové kurzy
Pracovno-právne vzťahy
Vzdelávanie zamestnancov Žilinskej univerzity


ZÁMERY
  • prostredníctvommetódy moderovaného dialógu s vizuálnym spracovaním technických okruhov namoderových tabuliach v úzkej spolupráci s účastníkmi zefektívniťprezentáciu v rôznych podobách
CIELE
  • zdokonaliť sa a napomôcť manažérom v efektívnejčinnosti vedenia: kvalifikovanej prezentácie, pracovných porád, procesuriešenia problémov z každodennej praxe

PROGRAM

Moderovanie– nová orientácia manažérov v Leadershipe

Moderovanýdialóg verzus diskusia

Organizačnéknow-how a IQ pracovnej porady

Procesefektívneho riešenia problémov z praxe

Efektívnea účinné moderovanie tímu

Činnosťmoderátora

  • úlohy
  • pravidlá
  • funkcia
  • pomôcky

Realizáciamoderovania

  • príklady z praxe

Technikaprezentácie

Analýzaúspešnosti moderátora

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA