Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Ďalšie vzdelávanie VŠ učiteľov UNIZA
Ďalšie vzdelávanie doktorandov UNIZA
Charakteristika sekcie
Inovačné vzdelávanie

 

Sekcia odborných programov organizuje tréningové a konzultačné programy určené k rozvoju celého radu odborných a osobnostných zručností v oblasti vedenia ľudí, rozvoja ľudských zdrojov, obchodu a marketingu.

 

Aktivity sú určené zamestnancom celého funkčného spektra – od majiteľov, výkonných riaditeľov, manažérov firiem až po líniových zamestnancov. Ich cieľom je zvyšovanie teoretickej a praktickej úrovne vedomostí účastníkov a schopnosti vedieť využívať kľúčové pracovné zručnosti pri svojej práci.

 

 

Moduly  ponúkaných aktivít poskytujú rozsiahly výber flexibilných riešení, pričom každý z modulov je možné uplatniť individuálne alebo v kombinácii.  Všetky programy sú overené praxou. Témy je možné obsahovo prispôsobia potrebám a očakávaniam zákazníka.

 

Štandardná schéma spolupráce

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter
created © 2009 MZM DATA