Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Letný semester 2020/21 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2021/2022
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
   Vydania časopisu
   Príloha KROKY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Aktuálne číslo aj staršie vydania časopisu SCHODY nájdete po kliknutí na tento odkaz.

 

Počas realizácie projektu "... aby poznanie spájalo - letná škola pre seniorov" v júni 2010 sa nám podarilo vytvoriť so skupinkou študentov časopis SCHODY. Od novembra 2010 je tento časopis oficiálne zaregistrovaný na MK SR s prideleným číslom ISSN 1338-2942.

Príspevky tvoria nielen členovia našej redakčnej rady, ale do tvorby srdečne pozývame aj ostatných študentov Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline, ako aj seniorov zo širokého okolia.

Príspevky môžte zasielať na: u3a@uniza.sk

Kontakt: tel. 041/513 50 43

Členovia redakčnej rady - dobrovoľníci:

  • Viera Ďurdíková - šéfredaktorka a jazyková korektorka
  • Ľudmila Petráková - grafik
  • Štefan Zvarík - fotograf
  • Jaroslava Hubková - pre oblasť kultúry
  • Mgr. Albert Kulla, PhD. - odborný člen
  • PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. - zakladateľka časopisu
  • PaedDr. Silvia Antolová, PhD. - zakladateľka časopisu

 

Vydanie časopisu SCHODY bolo od č. 10 v roku 2015 až po č. 18 v roku 2019 spolufinancované z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Vydanie časopisu SCHODY č. 21 (v marci 2021) a SCHODY č. 22 (v septembri 2021) je podporené grantovou dotáciou Mesta Žilina pre rok 2021 (oblasť: Kultúra) cez schválený projekt U3V UNIZA s názvom: "Priateľ mi podal ruku". 
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ MESTOM ŽILINA.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA