Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
25. výročie U3V
U3V DOMA
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Záverečné práce
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2020/2021
Postup prijatia na štúdium
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Zborník vybraných prác študentov
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
   GAIN
   Výstupy projektu GAIN
   Delíme sa o poznanie
   Aktívny senior
   Žilina v spomienkach študentov Univerzity tretieho veku
   Vek nesmie byť prekážkou
   Voľnočasové aktivity
   Nech poznanie spája!
   T.A.P.E.
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Časopis SCHODY - seniori motivujú seniorov

Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Realizácia: január - december 2016

 

SCHODY - príležitosť pre aktívne starnutie

Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Realizácia: január - december 2015

 

Senior neznamená starý

Projekt podporený z Grantovej dotácie mesta Žilina

Realizácia: máj - október 2015

 

5. ročník Letnej školy pre seniorov

Projekt podporený prostredníctvom Jarnej výzvy Fondu GSK 2014

Realizácia: máj - október 2014

 

Osobnosti minulosti a súčasnosti

Projekt podporený z Grantovej dotácie mesta Žilina

Realizácia: máj - október 2014

 

Delíme sa o poznanie

Projekt podporený z Grantovej dotácie mesta Žilina

Realizácia: máj 2013 - október 2013

  

GAIN

Projekt podporený Európskym grantovým Programom celoživotného vzdelávania, podprogram Grundtvig

Realizácia: august 2012 - júl 2014

 

Aktívny senior

Projekt podporený minigrantovým programom Žilinského komunitného fondu

Realizácia: 29. október - 21. december 2012

 

Žilina v spomienkach študentov Univerzity tretieho veku

Projekt podporený z Grantovej dotácie mesta Žilina

Realizácia: máj 2012 - október 2012

 

3. ročník Letnej školy pre seniorov

Projekt podporený prostredníctvom Jarnej výzvy Fondu GSK 2012

Realizácia: apríl 2012 -  jún 2012

 

Vek nesmie byť prekážkou

Projekt podporený Slovenskou informatickou spoločnosťou

Realizácia: 1. september - 31. december 2011

 

Voľnočasové aktivity Univerzity tretieho veku

Projekt podporený minigrantovým programom Žilinského komunitného fondu

Realizácia: november 2010 - február 2011

 

Let the knowledge connect us! - Nech poznanie spája

Projekt podporený z programu Malých grantov Medzinárodného vyšehrádskeho fondu

Realizácia: 21. október 2010 - 22. október 2010

 

T.A.P.E.

Projekt podporený Európskym grantovým Programom celoživotného vzdelávania, podprogram Grundtvig

Realizácia: október 2008 - september 2010

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA