Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Letný semester 2020/21 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2021/2022
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
   GAIN
   Výstupy projektu GAIN
   Delíme sa o poznanie
   Aktívny senior
   Žilina v spomienkach študentov Univerzity tretieho veku
   Vek nesmie byť prekážkou
   Voľnočasové aktivity
   Nech poznanie spája!
   T.A.P.E.
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Žilinský komunitný fond

(Prehľadný plagát aktivít si môžte pozrieť tu.)

V rámci podpory z minigrantového programu Žilinského komunitného fondu bol od novembra 2010 do februára 2011 realizovaný projekt

Voľnočasové aktivity Univerzity tretieho veku.

V rámci projektu boli realizované nasledujúce aktivity:

Čitáreň a diskusné fórum

  • 15. november 2010;
  • 29. november 2010;
  • 20. január 2011

(Fotky z Čitárne si môžte pozrieť vo fotogalérii.)

Tvorivé dielne

  • 12. november 2010 - Maľovanie na sklo;
  • 7. december 2010 - Vianočné pohľadnice;
  • 8. február 2011 - Drôtované stromčeky

        (Fotky z tvorivých dielní si môžte pozrieť vo fotogalérii.)

Tréningy pamäte

  • 11. január 2011;
  • 25. január 2011;
  • 15. február 2011

Koncoročné stretnutie

  • 15. decembra 2010 - Vianočné posedenie

        Ďakujeme všetkým študentom Univerzity tretieho veku, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príjemnej predvianočnej atmosfére na tomto stretnutí.

        (Fotky zo stretnutia si môžte pozrieť vo fotogalérii.)

        Všetky aktivity boli realizované zdarma v priestoroch Ústavu celoživotného vzdelávania na ul. 1. mája 32.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA