Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Letný semester 2020/21 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2021/2022
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
   GAIN
   Výstupy projektu GAIN
   Delíme sa o poznanie
   Aktívny senior
   Žilina v spomienkach študentov Univerzity tretieho veku
   Vek nesmie byť prekážkou
   Voľnočasové aktivity
   Nech poznanie spája!
   T.A.P.E.
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Logo Medzinárodného vyšehradského fondu    

 

 

V rámci programu Malých grantov Medzinárodného vyšehrádskeho fondu bol Ústavu celoživotného vzdelávania schválený medzinárodný projekt Nech poznanie spája, ktorého partnermi boli Slezská univerzita v Opavě a Wyzsza Szkola Administracji v Biesko-Biala.

Projekt bol realizovaný v dňoch 21.9. - 22.9.2010, počas ktorých sa stretli študenti a mamažment univerzít tretieho veku zúčastnených krajín. Zámerom projektu bola motivácia seniorov k dobrovoľníckej práci v komunite a návrh činností, v ktorých by sa mohli uplatniť ako dobrovoľníci.

Workshop 21.9.2010:

  • Spoločná tvorba mapy minulosti - príspevky a spomienky seniorov na stredoškolské štúdium.
  • Mapa súčasnosti - dnešné motivátory a očakávania od seniorského vzdelávania.
  • Mapa budúcnosti - návrh činností, v ktorých by účastníci chceli pôsobiť ako dobrovoľníci v najbližšej budúcnosti.
  • Príspevok na tému "Dobrovoľníctvo".

Workshop 22.9.2010:

  • výlet na hrad Strečno
  • slávnostné otvorenie akademického roka 2010/2011 pri príležitosti 15. výročia založenia Univerzity tretieho veku
  • film z priebehu workshopu predchádzajúceho dňa
  • odborné prednášky na tému "Dobrovoľníctvo"

Fotogaléria kliknite tu

Film z workshopu - kliknite tu

Príspevky v médiách:

  

 

 V druhej polovici roku 2010 prebrala Slovenská republika ročné predsedníctvo Vyšehrádskej skupiny.

Viac informácii nájdete na:

http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=942&articleID=29887&ctag=articlelist&iid=1

http://www.visegradgroup.eu/

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA