Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Letný semester 2020/21 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2021/2022
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
   GAIN
   Výstupy projektu GAIN
   Delíme sa o poznanie
   Aktívny senior
   Žilina v spomienkach študentov Univerzity tretieho veku
   Vek nesmie byť prekážkou
   Voľnočasové aktivity
   Nech poznanie spája!
   T.A.P.E.
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Trans-generational Arts-cultural Platform in Education
Trans-generačná umelecko-kultúrna platforma vo vzdelávaní

 

DOBA REALIZÁCIE PROJEKTU
10/2008-09/2010
 
 
CIEĽ PROJEKTU
„Vytvorenie platformy pre medzigeneračné učenie a komunikáciu“
 
 
PARTNERI PROJEKTU
Estónsko: Lihula Muusika-ja Kunstikool
Írsko: Midland Arts, Westmeath VEC (co-ordinator)
Litva: Desing centrum Vilnus
Poľsko: Centre for Cultural and Educational Initiatives, Olzstyn
Poľsko: Third Age University, Lodz
Slovensko: Institute of Continuing Education, University of Zilina
Taliansko: Come Una Marea Onlus, Palermo
Turecko: Vzdelávacie centrum dospelých v Elazig

 
 
AKTIVITY PROJEKTU
V rámci projektu boli realizované tvorivé dielne pod názvom:
PO STOPÁCH ČASU
V našom okolí i našich životoch sú rôzne veci, ktoré si s postupom času, s ohľadom na náš „rýchly život“ a množstvo povinností menej všímame. Sú to napríklad rôzne prírodné výtvory, miesta, ktoré majú svoj historický význam, konkrétne udalosti. Prostredníctvom projektu sme navštívili takéto miesta, pátrali sme po udalostiach, ľuďoch, „výtvoroch“, ktorých existencia priamo alebo nepriamo ovplyvňuje naše životy. Chceli sme ich existenciu zachytiť a zvečniť vo fotografii, básni či maľbe. Projekt bol realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu Grundvig a bol spolufinancovaný Európskym spoločenstvom.

Informácie o aktivitách projektu T.A.P.E. nájdete na stránke tvorenej partnermi projektu http://www.tapeeurope.org/

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA