Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Letný semester 2020/21 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2021/2022
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
   GAIN
   Výstupy projektu GAIN
   Delíme sa o poznanie
   Aktívny senior
   Žilina v spomienkach študentov Univerzity tretieho veku
   Vek nesmie byť prekážkou
   Voľnočasové aktivity
   Nech poznanie spája!
   T.A.P.E.
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Od septembra do decembra 2011 sa študenti Univerzity tretieho veku mohli zapojiť do projektu "Vek nesmie byť prekážou" podporeného Slovenskou informatickou spoločnosťou. Cieľom projektu  umožniť našim študentom otestovať si svoju počítačovú gramotnosť a získať Certifikát ECDL Štart.

European Computer Driving Licence je systém certifikačných programov, skrátene Systém ECDL. Jadrom celého systému je základný program ECDL, v ktorom sa overuje základná počítačová gramotnosť. Overovanie znalostí a zručností sa vykonáva pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej metodiky.

Úplná počítačová gramotnosť, t.j. schopnosť efektívne využívať základné informačné technológie, sa preukazuje úspešným absolvovaním siedmych štandardizovaných testov na základnej úrovni a potvrdzuje sa vydaním Európskeho vodičského preukazu na počítače (Certifikátu ECDL).  Po úspešnom absolvovaní aspoň štyroch skúšok, absolvent preukázal základnú počítačovú gramotnosť a môže požiadať o udelenie  Európskeho vodičského preukazu na počítače Štart (Certifikátu ECDL Štart). Certifikáty má časovo neobmedzenú platnosť.

Po úspešnom absolvovaní skúšok z nasledovných modulov získalo Certifikát ECDL Štart 14 študentov Univerzity tretieho veku. Certifikáty boli študentom odovzdané na spoločnom zhodnotení projektu dňa 10. januára 2012.

Modul 2 - Práca s počítačom a správa súborov

Prvé kroky s počítačom, nastavenie pracovného prostredia, súbory, priečinky, formátovanie prenosných médií, kopírovanie, presúvanie, mazanie, obnovovanie, vyhľadávanie súborov, priečinkov, zisťovanie vlastností súborov, priečinkov, operačného systému, princípy vírusov a ochrana proti nim, riadenie tlače.

Modul 3 - Spracovanie textu

Spustenie textového procesora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení, vkladanie, kopírovanie, presúvanie, mazanie určitej skupiny dát (textu), formátovanie písma, odsekov, tvorba tabuliek, obrázkov a grafických objektov v dokumente a práca s nimi, hromadná korešpondencia, príprava dokumentov pre tlač.

Modul 6 - Prezentácia

Spustenie prezentačnej aplikácie, princíp práce s ňou a úprava základných nastavení, tvorba prezentácie a základné operácie v nej, formátovanie textu a textových rámčekov, využívanie grafiky, diagramov, obrázkov, príprava dokumentov pre tlač, efekty počítačovej prezentácie,  spustenie od stanoveného bodu.

Modul 7 - Prezeranie webových stránok a komunikácia

Úvod do informačnej siete WWW (Web), spustenie prehliadača a úprava základných nastavení, vyhľadávacie nástroje pre Web, tlač a uschovanie získaných dokumentov, tvorba záložiek a ich organizácia, elektronická pošta, otvorenie poštovej schránky, správy, odosielanie správ a pripájanie súborov k správe, čítanie správ, odpoveď na správu, používanie adresárov, distribučných zoznamov, spravovanie pošty.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA