Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Letný semester 2020/21 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2021/2022
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
   GAIN
   Výstupy projektu GAIN
   Delíme sa o poznanie
   Aktívny senior
   Žilina v spomienkach študentov Univerzity tretieho veku
   Vek nesmie byť prekážkou
   Voľnočasové aktivity
   Nech poznanie spája!
   T.A.P.E.
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

GAIN

aGAin connected - by volunteerINg

Opäť spojení - dobrovoľníctvom

Projekt podporený Európskym grantovým Programom celoživotného vzdelávania, podprogram Grundtvig

Č. PROJEKTU

124700931

REALIZÁCIA PROJEKTU

01/08/2012 - 31/07/2014

CIEĽ PROJEKTU

Vytvorenie podmienok pre efektívny rozvoj dobrovoľníctva na Univerzitách tretieho veku prostredníctvom podpory dobrovoľníctva a existujúcej resp. stále sa rozvíjajúcej česko - slovenskej vzájomnosti. Projekt je založený na spojení potenciálu študentov a Univerzity v zmysle identifikácie aktivít pre dobrovoľnícke pôsobenie seniorov.

PARTNER PROJEKTU

Centrum ďalšieho vzdelávania Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe

V termíne 15.apríla - 5.mája sa uskutočnil prvý 3-týždenný výmenný pobyt študentov partnerských Univerzít tretieho veku. S dobrovoľníckymi aktivitami na U3V ŽU sa v tomto období viac oboznámilo šesť študentiek Univerzity třetího věku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z Prahy.

Dobrovoľnícke aktivity pražských študentiek boli zamerané na tri cieľové skupiny:

 • žiaci vybraných základných škôl
 • študenti Univerzity tretieho veku ŽU
 • seniori z partnerských združení

Vybrané dobrovoľnícke aktivity študentiek Univerzity tretieho veku UK z Prahy:

 • lektorovanie prednášok: "Cestování starších v náročných podmínkách" (Peru, Laponsko, Nepál,..); "Kampa a zákoutí Prahy" (slávne osobnosti žijúce na Kampe, Werichov dom, most zamilovaných,..); "Sborová činnost jako formování dětí i jako záchytný bod pro seniory" (Rudolfinum, Kühnov detský zbor, Elpida,..) pre študentov Univerzity tretieho veku ŽU;
 • lektorovanie prednášky "Důležitost pohybu v seniorském věku - Nordic walking" pre seniorov v Krajskej knižnici V Žiline;
 • lektorovanie prednášky "Jak o sebe pečovat v seniorském věku"  pre členov Klubu dôchodcov pri OÚ v Tepličke nad Váhom;
 • lektorovanie prednášky "Procházky Prahou" pre žiakov troch základných škôl v Žiline;
 • stretnutie s členmi redakčnej rady seniorského časopisu SCHODY a príprava článkov do ďalšieho čísla tohto časopisu;
 • účasť na prednáškach št. programov Univerzity tretieho veku ŽU - Dejiny európskej civilizácie a kultúry, Kulturológia a kultúrny človek, Človek a spoločnosť, Pamiatky UNESCO a Človek a umenie.

V termíne 7. - 27. októbra 2013 sa konal druhý 3-týždený pobyt dvoch študentiek Univerzity tretieho veku ŽU v Prahe.

Vybrané dobrovoľnícke aktivity študentiek U3V ŽU v Prahe:

 • lektorovanie prednášky: "Vzdelávacie aktivity z oblasti práce s PC v seniorskom veku" pre študentov U3V FF UK v Prahe;
 • lektorovanie tvorivej dielne: "Pletenie košíčkov z pediga" pre študentov U3V FF UK v Prahe;
 • lektorovanie prednášky: "História mesta Žilina";
 • lektorovanie prednášky: "Reflexné prvky pre chodcov a bicyklistov";
 • lektorovanie prednášky: "Zdravý životný štýl";
 • vypracovanie "Cestičky pro babičky s vnoučaty" z návštev vybraných pamiatok v Prahe;
 • účasť na vybraných prednáškach v rámci Univerzity tretieho veku FF UK v Prahe.

Posledný výmenný pobyt štyroch študentov U3V ŽU sa uskutočnil v termíne 24.marca - 13. apríla 21014 na U3V FF UK v Prahe.

Vybrané dobrovoľnícke aktivity študentov U3V ŽU v Prahe:

 • lektorovanie prednášky: "Austrália - zážitky z ciest" pre študentov U3V FF UK v Prahe;
 • vypracovanie "Cestičky pro babičky s vnoučaty" z návštevy Bílkovej vily a Letnej;
 • vypracovanie "Cestičky pro babičky s vnoučaty" z prehliadky Vyšehradu;
 • lektorovanie prednášky "Premeny Žiliny po r. 1989 - porovnanie známych pamiatok kedysi a dnes" pre študentov U3V FF Uk v Prahe;
 • účasť na besede "Dobrovolnictví v seniorském věku" so zamestnancami Domu pečovatelské služby v Prahe;
 • lektorovanie tvorivej dielne "Zdobenie kraslíc" pre študentov U3V FF UK v Prahe;
 • lektorovanie prednášky "Spoznávame Havajské ostrovy" pre študentov U3V FF UK v Prahe;
 • lektorovanie prednášky "Slovenské zvyky a obyčaje - Turiec od fašiangov do Veľkej noci" pre študentov U3V FF UK v Prahe;
 • účasť na vybraných prednáškach v rámci Univerzity tretieho veku FF UK v Prahe.

Na stránke projektu sú priebežne zverejňované fotografie z jednotlivých aktivít a tiež blogy českých a slovenských študentiek. Web stránka projektu.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA