Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Letný semester 2020/21 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2021/2022
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
   GAIN
   Výstupy projektu GAIN
   Delíme sa o poznanie
   Aktívny senior
   Žilina v spomienkach študentov Univerzity tretieho veku
   Vek nesmie byť prekážkou
   Voľnočasové aktivity
   Nech poznanie spája!
   T.A.P.E.
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

 

Názov zborníka: Žilina v spomienkach študentov Univerzity tretieho veku

Prvýkrát počas svojej existencie sa pracovníci Univerzity tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline rozhodli podeliť s verenosťou Žiliny o vzácne spomienky, fakty a informácie, ktoré sú už dlhodobo uchovávané v podobe záverečných prác študentov Univerzity tretieho veku.

Za finančnej pomoci a podpory mesta Žilina v rámci grantovej dotácie na rok 2012 v oblasti Vzdelávanie sa podarilo vydať zborník týchto vybraných záverečných prác.

Zaujímavosťou pri tvorbe zborníka bolo, že na všetkých prípravných prácach - od tvorby grafiky, cez prepis a jazykovú korektúru,  spolupracovali študentky Univerzity tretieho veku ako dobrovoľníčky. To dokazuje, že je možné štúdiom nadobudnúť nové vedomosti  aj v seniorskom veku a následne ich použiť pre praktický život a prospech ostatných. Štúdium a tiež dobrovoľnícky podiel na tvorbe zborníka zaraďuje našich študentov medzi aktívnych a hodnoty vytvárajúcich spoluobčanov.

Záverečné práce sú v zborníku rozdelené do tematických celkov: Historický vývoj mesta Žilina, Kultúrny a duchovný život Žiliny v minulosti, Osobnosti Žiliny a  Vzácne spomienky.

Autori prác sú študenti študijných programov: Dejiny Žiliny, Dejiny Slovenska, Človek a medziľudské vzťahy, Človek a umenie a Kulturológia a kultúrna človek.

Autori vo svojich prácach ponúkajú svoje znalosti, cenné informácie a dôležité fakty o Žiline, ktoré pôsobivo dopĺňajú osobnými skúsenosťami spojenými so životom mesta Žilina. A práve to robí zborník neopakovateľným.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA