Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Letný semester 2020/21 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2021/2022
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
   GAIN
   Výstupy projektu GAIN
   Delíme sa o poznanie
   Aktívny senior
   Žilina v spomienkach študentov Univerzity tretieho veku
   Vek nesmie byť prekážkou
   Voľnočasové aktivity
   Nech poznanie spája!
   T.A.P.E.
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Názov projektu a súčasne názov zborníka: Delíme sa o poznanie

Po minuloročnom úspechu prvého vydania zborníka vybraných záverečných prác študentov Univerzity tretieho veku sa pracovníci Univerzity tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline rozhodli opäť podeliť s verejnosťou o nové kvalitné práce svojich študentov vo forme druhého vydania zborníka s názvom: Delíme sa o poznanie.

Tlač zborníka bude možné zrealizovať s finančnou podporou mesta Žilina z grantovej dotácie pre oblasť kultúry s dôrazom na rozvoj dobrovoľníctva. Preto všetky prípravné práce na zostavení zborníka - od tvorby grafiky, cez prepis prác a jazykovú korektúru sú zabezpečené dobrovoľnícky študentmi Univerzity tretieho veku.

Nový zborník je zostavený tematicky rôznorodo. Práce sú rozdelené do celkov s názvami:

  • Pamiatky UNESCO na Slovensku

  • Dejiny európskej civilizácie a kultúry na území Slovenska

  • Čriepky z dejín Žiliny

  • Príspevky  študentiek Univerzity tretieho veku Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe

Zborník bude verejnosti prístupný v elektronickej forme na našej internetovej stránke koncom septembra 2013, kedy bude aj uvedený do života na Slávnostnom otvorení akademického roka 2013/2014.

Momentálne sa ukončujú práce na jeho grafickej a textovej časti a pripravuje sa do tlače.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA