Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Letný semester 2020/21 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2021/2022
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
   GAIN
   Výstupy projektu GAIN
   Delíme sa o poznanie
   Aktívny senior
   Žilina v spomienkach študentov Univerzity tretieho veku
   Vek nesmie byť prekážkou
   Voľnočasové aktivity
   Nech poznanie spája!
   T.A.P.E.
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

GAIN

aGAin connected - by volunteerINg

Opäť spojení - dobrovoľníctvom

Projekt podporený Európskym grantovým Programom celoživotného vzdelávania, podprogram Grundtvig

Web stránka projektu: grundtvig-u3v.webnode.cz

Výsledky projektu:

  • Príručka s programom výmenného pobytu v termíne 15.4 - 5.5.2013 pripravená pre dobrovoľníkov z Univerzity tretieho veku Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej z Prahy - kliknite tu.

 

  • Príspevky dobrovoľníkov zapojených do projektu publikované v seniorskom časopise SCHODY, č. 6/2013; 7/2014; 8/2014 - kliknite tu.

 

  • Prednášky dobrovoľníčok z radov poslucháčok U3V FF UK z Prahy prezentované počas dobrovoľníckeho pobytu v Žiline v termíne 15.4 - 5.5.2013. Prednášky boli prezentované študentom U3V ŽU, žiakom vybraných základných škôl v Žilkine, seniorom z Klubu dôchodcov v Tepličke nad Váhom a verejnosti mesta Žilina. Fotky z uskutočnenýhc aktivít je možné nájsť vo fotogalérii na web stránke projektu.

 

  • Prieskum o možnostiach dobrovoľníctva na univerzitách, ktorý bol realizovaný počas prvého a druhého výmenného pobytu dobrovoľníkov univerzít zapojených do projektu. Prieskum bol realizovaný formou anonymných dotazníkov, ktorého zber zabezpečovali dobrovoľníci z vysielajúcej organizácie (počas pobytu v Žiline poslucháčky U3V FF UK z Prahy a počas pobytu v Prahe dobrovoľníčky z U3V ŽU). Vyhodnotenie tohto prieskumu je možné nájsť v pdf verzii.

 

  • Vzájomnou spoluprácou českého a slovenského tímu dobrovoľníkov vzniklo DVD "Cestičky pre babičky s vnúčatmi", na ktorom sú spracované vybrané turistické trasy mesta Prahy. České dobrovoľníčky sa počas pobytu slovenských študentov v Prahe stali ich sprievodkyňami a predstavili im niektoré zákutia Prahy. Úlohou slovenských dobrovoľníkov bolo tieto "cestičky" po svojom návrate domov spracovať do elektronickej verzie z pohľadu babičky, ktorá predstavuje konkrétnu pamiatku, či trasu svojmu vnúčaťu.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA