Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Aktuálny rozvrh 2018/2019
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
Prihláška na štúdium
Cenník
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Dobrovoľnícke aktivity
Projekt GAIN
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

GAIN

Od augusta 2012 do júla 2014 bol Ústav celoživotného vzdelávania riešiteľom projektu aGAin connected - by volunteerINg/Opäť spojení - dobrovoľníctvom. Projekt bol podporený Európskym grantovým Programom celoživotného vzdelávania, podprogramu Grundtvig. Jeho zámerom bolo identifikovať aktivity pre dobrovoľnícke pôsobenie seniorov v podmienkach Univerzity s ohľadom na jej potenciál, a tiež na potenciál seniorov. Spolu s partnerom projektu - Centrem dalšího vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z Prahy, s využitím rozvíjajúcej sa česko - slovenskej vzájomnosti podporoval dobrovoľnícke aktivity svojich študentov a snažil sa vytvoriť podmienky pre efektívny rozvoj dobrovoľníctva na Univerzitách tretieho veku. Dôležitou aktivitou v rámci realizácie projektu boli výmenné pobyty študentov partnerských organizácií zapojených do dobrovoľníckych aktivít na svojich Univerzitách tretieho veku. Prvá výmena študentov Univerzity tretieho veku FF UK z Prahy sa uskutočnila v apríli 2013. V októbri 2013 sa dve študentky Univerzity tretieho veku ŽU zúčastnili druhého 3-týždňového pobytu v Prahe. Posledný výmenný pobyt štyroch študentov Univerzity tretieho veku ŽU v Prahe sa konal na prelome marca a apríla 2014 (Informácie o projekte sú zverejnené aj v sekcii Projekty - pre rýchlejší prístup kliknite na tento odkaz.)

 

Realizovaná dobrovoľnícka práca študentov Unvierzity tretieho veku:

Senior Volunteering project

Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity je prostredníctvom Univerzity tretieho veku zapojený do projektu Senior Volunteering project, ktorý koordinuje Slovenská asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku. Ide o projekt pripravený v rámci grantovej schémy Grundtvig – Dobrovoľnícke projekty pre seniorov. Sú to bilaterálne projekty, v rámci ktorých seniori  starší ako 50 rokov navštívia na minimálne 3 týždne partnerskú krajinu. Partnermi projektu Senior Volunteering project sú Slovenská asociácia Univerzít tretieho veku a Univerzita Ulm prostredníctvom  svojho centra ďalšieho všeobecného vedeckého vzdelávania ZAWiW. V rámci výmeny skúseností sa v sprievode PhDr. Nadeždy Hrapkovej, prezidentky Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku a vedúcej programu Univerzity tretieho veku Univerzity Komenského v Bratislave, na krátkej návšteve Univerzity tretieho veku ŽU zastavili v dňoch 18. - 21. októbra 2011 dve seniorky - p. Sigrid Hilsbeck a p. Ursula Richter z Univerzity v Ulme.

Počas svojej návštevy sa, okrem iného, spolu so študentkami U3V zúčastnili spoločného stretnutia v Krajskej knižnici v Žiline, na ktorom si navzájom vymenili skúsenosti s dobrovoľníckymi aktivitami na svojich univerzitách. Fotky z tohto stretnutia si môžte pozrieť vo fotogalérii.

Detské leto v knižnici 2015

Po úspechu Detského leta v knižnici v rokoch 2011 až 2014 aj v lete 2015 pokračovala spolupráca Krajskej knižnice a Univerzity tretieho veku v Žiline na realizácii stretnutia detí a seniorov pri zážitkovom vzdelávaní. Študentky Univerzity tretieho veku ako dobrovoľníčky pripravili pre deti prázdninový workshop s názvom: Pltníctvo na Váhu. Formou zábavy, hier, dobových pomôcok a krásnych ľudových krojov priblížili seniorky dnešným deťom  život a tradície našich predkov, ktorých životným štýlom bolo pltníctvo. Veríme, že aj tento ročník Detského leta v knižnici priniesol okrem podpory dobrovoľníctva seniorov pekné zážitky, nové priateľstvá, radosť a porozumenie medzi deťmi a tými skôr narodenými.

 Fotky z niektorých workshopov nájdete vo fotogalérii.

Deň Európy

V mesiaci máj sa realizovala v rámci Európskeho roka dobrovoľníctva a Dňa Európy celoslovenská akcia "Deň Európy 2011". Dňa 18. mája sa toto podujatie konalo v meste Žilina. Pri prezentácii U3V a občianskeho združenia GNOSIS na Hlinkovom námestí medzi 10:00 - 18:00 hod. pomáhalo aj šesť študentiek U3V zo študijných programov:

  • Človek a médiá, 2. ročník (3 študentky)
  • Človek a spoločnosť, 2. ročník
  • Človek a počítač, 3. ročník
  • Dejiny Žiliny, 2. ročník

Fotky z podujatia nájdete aj vo fotogalérii.

Časopis SCHODY

V rámci projektu "aby poznanie spájalo - Letná škola pre seniorov" podporeného Nadáciou Orange v júni 2010 bolo vytvorené prvé číslo časopisu SCHODY. Redakčnú radu tohto časopisu tvoria najmä študenti U3V, pravidelne zaznamenávajúci dianie okolo seba, svoje postrehy, či zážitky. (Čítajte viac o časopise SCHODY.)

Tvorivé dielne

Študentky U3V sú mimoriadne zručné a kreatívne, a navyše sa radi podelia o svoje nápady aj s inými. Dôkazom toho je, že sa študentky U3V pravidelne stávajú lektorkami tvorivých dielní (výtvarná technika "Grafika", maľovanie na sklo, pletenie z papiera, výroba drôtovaných stromčekov, výroba vianočných pohľadníc,..).

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA