Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

20 rokov poznania
Cesty poznávania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
Prihláška na štúdium
Aktuálny rozvrh 2016/2017
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Dobrovoľnícke aktivity
Letná škola pre seniorov
Projekt GAIN
Projekty
Občianske združenie GNOSIS
Spolupracujúce organizácie
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Cambridge jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA