Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Zimný semester 2019/20 - Rozvrh
Záverečné práce
Letný semester 2019/20 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Čadca
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza
PONUKA ŠTÚDIA 2019/2020
Postup prijatia na štúdium
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár
Ochrana osobných údajov

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

1. Prihlásiť sa na jednotlivé vzdelávacie programy a moduly možno OSOBNE alebo ELEKTRONICKY formou predbežného záujmu.

2. Po prijatí elektronickej prihlášky Vás bude príslušná koordinátorka informovať o ďalšom postupe (vypísanie záväznej prihlášky, zaplatenie poplatku za štúdium, atď.).

3. Prihlásenie na voľné programy/moduly je možné aj po 30.6.2019.

 

Po kliknutí na slovo "prihláška" za názvom programu/modulu sa Vám zobrazí prihláška na daný program/modul.

* V prípade Vášho záujmu o programy/moduly, ktoré sú už obsadené, môžete poslať mail na u3a@uniza.sk a zaradíme Vás medzi náhradníkov.

 

PRE zÁUJEMCOV od 45 rokov

 

3-ročné VZDELÁVACIE programy

1-ročné VZDELÁVACIE moduly

 

PRE zÁUJEMCOV od 55 rokov

 

2-ročnÝ POČÍTAČOVÝ program

 

1-ročné POČítaČOvé moduly

 

PRE zÁUJEMCOV od 60 rokov

 

3-ročnÝ VZDELÁVACÍ program

1-ročný VZDELÁVACÍ modul

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA