Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
25. výročie U3V
U3V DOMA
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Záverečné práce
Letný semester 2020/21 - Rozvrh
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
ŠTÚDIUM 2020/2021
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

1. Prihlásiť sa na jednotlivé vzdelávacie programy a moduly možno prostredníctvom ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY, ktorá je uvedená pri každom programe/module.

2. Po prijatí elektronickej prihlášky Vás bude príslušná koordinátorka informovať o ďalšom postupe.

3. Pre tých, ktorí nemajú možnosť prihlásiť sa elektronicky, je k dispozícii telefonický kontakt: 0918/971 108.

 

Po kliknutí na názov programu/modulu sa Vám zobrazia podrobné informácie o ňom (obsahová náplň, deň a čas výučby, poplatok,...).

Po kliknutí na slovo "prihláška" za názvom programu/modulu sa Vám zobrazí elektronická prihláška na daný program/modul. 

*V prípade Vášho záujmu o program/modul, pri ktorom je uvedené OBSADENÉ, môžete poslať mail príslušnej koordinátorke (kontakt je uvedený v letáku) alebo na adresu u3a@uniza.sk a budete vedený ako náhradník.

 

PRE ZÁUJEMCOV OD 45 ROKOV

 

2-ROČNÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY

 

1-ročné VZDELÁVACIE moduly

Rozvrh v Považskej Bystrici bude zostavený tak, aby sa výučba neprekrývala. Môžete sa tak prihlásiť aj na viac modulov/programov.

 

PRE zÁUJEMCOV od 55 rokov

 

1-ročné POČítaČOvé moduly

 

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA