Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Letný semester 2020/21 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2021/2022
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

1. Prihlasovanie prebieha od 15. apríla do 30. júna 2021. V prípade, že nie je naplnená kapacita skupiny, prebieha prihlasovanie aj po tomto termíne.

2. Prihlásiť sa možno prostredníctvom ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY, ktorá je uvedená pri každom programe/module.

3. Ak sa chcete prihlásiť na viaceré programy alebo moduly, je potrebné vyplniť prihlášku za každý program/modul osobitne.

4. Po prijatí elektronickej prihlášky Vás bude príslušná koordinátorka informovať o ďalšom postupe.

 

Po kliknutí na názov programu/modulu sa Vám zobrazia podrobné informácie o ňom (rozsah, obsahová náplň, poplatok, koordinátorka,...).

Po kliknutí na slovo "prihláška" za názvom programu/modulu sa Vám zobrazí elektronická prihláška na daný program/modul. 

*V prípade Vášho záujmu o program/modul, pri ktorom je uvedené OBSADENÉ, môžete vyplniť prihlášku a budete vedený ako náhradník. Ak sa prihláška už vyplniť nedá, napíšte mail na u3a@uniza.sk a budete vedený ako náhradník.

 

 

ŠTÚDIUM V AKAD. ROKU 2021/2022

 

PRE ZÁUJEMCOV OD 45 ROKOV

 

3-ROČNÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY

 

1-ročné VZDELÁVACIE moduly

  • Záhrada - OBSADENÉ* - prihláška (kapacita skupiny je už naplnená, v prípade, že vyplníte prihlášku, budete vedený iba ako náhradník)

 

PRE zÁUJEMCOV od 55 rokov

 

1-ročné POČítaČOvé moduly

 

2-ročnÝ POČítaČOvÝ PROGRAM

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA