Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
   Základy práce s počítačom, rozvrh
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
Prihláška na štúdium
Cenník
Aktuálny rozvrh 2017/2018
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Dobrovoľnícke aktivity
Projekt GAIN
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

LETNÝ SEMESTER

Termín Čas Lektor Tematické okruhy
1.2.2018 12:45 Ing. Peter Kvaššay

- Základné informácie o internetovej sieti, o pripojení na internet a o internetových prehliadačoch;

- Prezeranie web stránok prostredníctvom internetových prehliadačov;

- Vyhľadávanie a sťahovanie informácií z internetu;

- Práca s elektronickou poštou prostredníctvom internetových prehliadačov;

- Komunikačné aplikácie a práca s nimi;

- Záverečné hodnotenie semestra (+ potrebné priniesť so sebou index)

1.3.2018
22.3.2018

19.4.2018

12.4.2018

17.5.2018

10.5.2018

Počítačové cvičenia sa konajú v priestoroch Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici, v učebni č. 41 na 1. poschodí.

Univerzita tretieho veku upozorňuje svojich študentov, že rozvrh je informatívny a v nevyhnutných prípadoch môže dôjsť k jeho zmenám, o ktorých budú študenti včas informovaní mailom alebo telefonicky.

Koordinátor št. programu: Ing. Šimková; 0918/971 108.

 

 

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA