Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
   Pokročilá práca s PC, rozvrh
   Základy práce s počítačom - ponuka štúdia
Pobočka Prievidza

Postup prijatia na štúdium

Ponuka štúdia

Prihláška na štúdium
Cenník
Aktuálny rozvrh 2016/2017
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Dobrovoľnícke aktivity
Projekt GAIN
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok

LETNÝ SEMESTER

Lektor: Ing. Peter Kvaššay

Termíny PC cvičení:

- 13.1.2017; 12:30 hod.;

- 10.2.2017; 12:30 hod.;

- 10.3.2017; 12:30 hod.;

- 7.4.2017; 12:30 hod.;

- 5.5.2017; 12:30 hod.;

Tematické okruhy:

  • Spracovanie informácií (typu dokument, tabuľka, obrázok, video) vo vybraných aplikáciách (MS Office a Open Office);
  • Excel - formátovanie tabuľky, tvorba jednoduchých vzorcov, počítanie v tabuľke;
  • Zložitejšie úpravy v tabuľkách;
  • Internetové prehliadače - nastavenia;
  • Záverečné hodnotenie semestra (potrebné priniesť so sebou index);

Univerzita tretieho veku upozorňuje svojich študentov, že rozvrh je informatívny a v nevyhnutných prípadoch môže dôjsť k jeho zmenám, o ktorých budú študenti včas informovaní mailom alebo telefonicky.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA