Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
   Základy práce s počítačom, rozvrh
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
Prihláška na štúdium
Cenník
Aktuálny rozvrh 2017/2018
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Dobrovoľnícke aktivity
Projekt GAIN
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok

ZIMNÝ SEMESTER

VŠEOBECNÁ PREDNÁŠKA:

Termín Čas Lektor Názov prednášky
26. 10. 2017 12:45

Ing. Šimková

Ing. Sňahničanová

Informácie o systéme štúdia na U3V UNIZA

Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní

Všeobecná prednáška sa koná v priestoroch Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici, v učebni č. 43 na 1. poschodí.

POČÍTAČOVÉ CVIČENIA:

Termín Čas Lektor Tematické okruhy
2.11.2017 12:45 Ing. Kvaššay

- Oboznámenie sa s prostredím OS MS Windows

- Práca so základnými aplikáciami OS MS Windows (Skicár, Poznámkový blok, WordPad)

- Práca s USB kľúčom, pamäťovými kartami, CD ROM, DVD ROM

- Vírusy a antivírusové programy

- Inštalácia programov

- Záverečné hodnotenie semestra (potrebné priniesť so sebou index)

23.11.2017
14.12.2017
11.1.2018

Počítačové cvičenia sa konajú v priestoroch Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici, v učebni č. 41 na 1. poschodí.

Univerzita tretieho veku upozorňuje svojich študentov, že rozvrh je informatívny a v nevyhnutných prípadoch môže dôjsť k jeho zmenám, o ktorých budú študenti včas informovaní mailom alebo telefonicky.

Koordinátor št. programu: Ing. Šimková; 0918/971 108.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA