Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
   Základy práce s počítačom, rozvrh
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
Prihláška na štúdium
Cenník
Aktuálny rozvrh 2017/2018
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Dobrovoľnícke aktivity
Projekt GAIN
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

2-ročné štúdium je realizované v spolupráci s Obchodnou akadémiou v Považskej Bystrici

 

REALIZÁCIA: september 2017 - máj 2019

PODMIENKA PRIJATIA: vek od 55 rokov

FORMA A METÓDY VÝUČBY: prezenčná - cvičenie

INTERVAL PC CVIČENÍ: každé 3 - 4 týždne v piatok od 13:00 - cca 16:00 hod.

MIESTO KONANIA PC CVIČENÍ: priestory Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici

MAX. POČET ŠTUDENTOV V SKUPINE: 15

LEKTOR: Ing. Kvaššay

KOORDINÁTORKA: Ing. Šimková, 041/513 5057

Študijná skupina je už obsadená,  nie je možné prihlásiť sa.

 

UČEBNÝ PLÁN

 

1.ROČNÍK

ZIMNÝ SEMESTER - 15 HOD.

 • Metódy učenia sa v seniorskom veku; Informácie o systéme štúdia na U3V UNIZA; (prednáška je realizovaná v Žiline na ul. 1. mája 32 - oproti autobusovej stanici)

OS WINDOWS

 • Oboznámenie sa s prostredím OS Windows, nastavenie pracovnej plochy;
 • Práca so súbormi a priečinkami, Windows prieskumník;
 • Práca základnými aplikáciami OS Windows (Skicár, Poznámkový blok, WordPad);
 • Práca s USB kľúčom, pamäťovými kartami, CD ROM, DVD ROM;

 

LETNÝ SEMESTER– 15 HOD. – INTERNET EXPLORER

 • Základné informácie o internetovej sieti, o pripojení na internet a o internetových prehliadačoch;
 • Prezeranie web stránok prostredníctvom internetových prehliadačov;
 • Vyhľadávanie a sťahovanie informácií z internetu;
 • Práca s elektronickou poštou prostredníctvom internetových prehliadačov;
 • Komunikačné aplikácie a práca s nimi;

 

2.ROČNÍK

ZIMNÝ SEMESTER – 15 HOD. – INTERNET EXPLORER

 • Internetové komunity;
 • Sociálne siete;
 • Elektronický obchod, internet banking;
 • Virtuálne svety;
 • Sieťová netiketa;

 

LETNÝ SEMESTER – 15 HOD. – MS OFFICE WORD

 • Písanie textu v prostredí textového editora MS Word;
 • Formátovanie textu;
 • Vkladanie obrázkov a tabuliek do textu;
 • Kreslenie obrázkov v textovom editore;
 • Nastavenie strany, tlač dokumentov a hromadná korešpondencia;

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA