Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
   Človek a umenie
   Zdravý životný štýl seniora
   Základy práce s počítačom
   Výnimoční Slováci
   Kultúra prejavu
   Tretí vek
   Finančná gramotnosť pre seniorov
   Tvorba pre médiá II.
   Ako správne fotografovať?
   Pokročilá práca s PC
   Užitočné programy pre PC
   Digitálne multimédiá
   Práca s tabletom a mobilom
   Pohybovo-relaxačné cvičenie
   Klubové prednášky
Prihláška na štúdium
Cenník
Aktuálny rozvrh 2017/2018
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Dobrovoľnícke aktivity
Projekt GAIN
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

Pre nízky záujem nebude v ak. roku 2017/2018 štúdium v tomto št. module realizované.

 

V júli 2017 bol 3-ročný študijný program Osobnosti Slovenska transformovaný na 1-ročný študijný modul. Prostredníctvom hlasovania na Facebook stránke U3V UNIZA bol zvolený jeho názov: Výnimoční Slováci.

 

1-ROČNÉ ŠTÚDIUM

 

REALIZÁCIA: september 2017 - jún 2018

PODMIENKA PRIJATIA: vek od 45 rokov

FORMA A METÓDY VÝUČBY: prezenčná - prednášky

INTERVAL PREDNÁŠOK: každé 3 - 4 týždne v stredu od 13:00 - cca 16:30 hod.

MIESTO KONANIA PREDNÁŠOK: priestory ÚCV UNIZA, ul. 1. mája 32

MAX. POČET ŠTUDENTOV V SKUPINE: 30

VÝŠKA POPLATKU: 35 EUR/ akademický rok (dôchodca, invalidný dôchodca)

                                 50 EUR/ akademický rok (pracujúci)

LEKTORI 1. ROČNÍKA: prof. Ing. Altus, PhD., PhDr. Mišák; RNDr. Bálintová, CSc.; MUDr. Altusová; Mgr. Jurecký

KOORDINÁTORKA: Ing. Šimková, 0918/971 108

 

 

UČEBNÝ PLÁN

 

ZIMNÝ SEMESTER - 20 HOD.

  • História seniorského vzdelávania; Dobrovoľníctvo v podmienkach U3V UNIZA;

OSOBNOSTI VYNÁLEZOV A TECHNIKY

  • Konštruktér 1. elektromotora Š. A. Jedlík;
  • Konštruktér 1. bezdrôtového telegrafu J. Murgaš;

OSOBNOSTI LITERATÚRY

  • Ján z Turca, M. Tranovský, A. F. Kollár, A. Bernolák, M. M. Hodža, I. Krasko;
  • J. C. Hronský, L. Novomeský, R. Dilong, L. Ťažký, H. Zelinová, J. Stacho;

LETNÝ SEMESTER - 20 HOD. - OSOBNOSTI POVAŽIA, PRÍRODNÝCH VIED A MEDICÍNY

  • Osobnosti prírodných vied;
  • Osobnosti medicíny (V. Spanyol, V. Alexander, D. Makovický);
  • Osobnosti starších dejín Považia (J. B. Magin, J. I. Bajza, J. Turzo, A. Lombardini, H. Gavlovič, J. Zrunek, J. Jánošík);
  • Osobnosti novších dejín Považia (M. M. Scheer, F. Čapka, V. Hložník, M. M. Bazovský, A. Bielek, I. Hálek, I. Blühová);
  • Osobnosti novších dejín Považia (W. Kráľ, J. Halaša, T. Ružička, Ľ. Stárek, D. Tatarka, V. Javorka);

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA