Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Aktuálny rozvrh 2018/2019
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
   Pamiatky UNESCO
   Poznáme si Slovensko?
   Právo - systém hodnôt
   Základy práce s počítačom
   Kultúra prejavu II
   Seniorská škola žurnalistiky
   Afrika ako ju nepoznáme
   Tretí vek II
   Ako správne fotografovať?
   Pokročilá práca s PC
   Užitočné programy pre PC
   Práca s tabletom/ mobilom
   Google aplikácie
   Pohybovo-relaxačné cvičenie
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

3-ROČNÉ ŠTÚDIUM

REALIZÁCIA: september 2018 - jún 2021

PODMIENKA PRIJATIA: vek od 60 rokov

FORMA A METÓDY VÝUČBY: prezenčná - prednášky

INTERVAL PREDNÁŠOK: každé 3 - 4 týždne v pondelok od 13:00 - cca 16:30 hod.

MIESTO KONANIA PREDNÁŠOK: priestory ÚCV UNIZA, ul. 1. mája 32

MAX. POČET ŠTUDENTOV V SKUPINE: 30

VÝŠKA POPLATKU: 40 EUR/ akademický rok (dôchodca, invalidný dôchodca)

                                 55 EUR/ akademický rok (pracujúci)

GARANT ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU: JUDr. Beszedesová

LEKTORI 1. ROČNÍKA: JUDr. Beszedesová; Mgr. Slivková; Nadácia Partners; Mestská polícia v Čadci; JUDr. Bérešová; JUDr. Hadbábna

KOORDINÁTORKA: PhDr. Mindeková, 041/513 5043

 

UČEBNÝ PLÁN

 

1.ROČNÍK

ZIMNÝ SEMESTER - 20 HOD.

Všeobecný úvod do štúdia na U3V UNIZA (História vzniku U3V UNIZA; Dobrovoľníctvo v podmeinkach U3V UNIZA; Všeobecný úvod do štúdia na U3V UNIZA; Metódy učenia sa v seniorskom veku)

 • Sociálny tréning. Základy práva a úvod do právnych disciplín
 • Ústava SR a občan
 • Právne aspekty finančnej gramotnosti
 • Nutná obrana a krajná núdza pri ochrane života a majetku
 • Záverečné hodnotenie semestra

 

LETNÝ SEMESTER - 20 HOD.

 • Občianske právo
 • Priestupkové konanie - ako byť slušný k ostatným
 • Súdne konanie a čo ďalej
 • Elektronická komunikácia seniora (mobil, internet, ochrana osobných údajov)
 • Rodinné financie
 • Záverečné hodnotenie semestra

 

2.ROČNÍK

ZIMNÝ SEMESTER - 20 HOD.

 • Dôchodkový systém štátu
 • Rodinné vzťahy pod lupou - domáce násilie na senioroch
 • Práva a povinnosti v dedičskom konaní
 • Základy trestného práva
 • Povinnosti občana v kontexte systému daní
 • Záverečné hodnotenie semestra

 

LETNÝ SEMESTER - 20 HOD.

 • Stavebný zákon v praxi - staviame, rekonštruujeme
 • Právna úprava nehnuteľností - ako neprísť o majetok a strechu nad hlavou
 • Pozemkové právo
 • Exekúcia a právna pomoc pri zadlženosti
 • Poistná zmluva – spôsob bezpečia a ochrany
 • Záverečné hodnotenie semestra

 

3.ROČNÍK

ZIMNÝ SEMESTER - 20 HOD.

 • Prevencia kriminality pri obchodovaní s ľuďmi
 • Práva občana v EÚ
 • Investovanie a  orientovanie sa na finančnom trhu
 • Formy ochrany majetku pred odchodom z domu alebo bytu
 • Probácia a mediácia pri riešení konfliktov
 • Záverečné hodnotenie semestra

 

LETNÝ SEMESTER - 20 HOD.

 • Práva spotrebiteľa a riziká pri spotrebiteľských zmluvách
 • Obchodný zákonník
 • Vyšetrovanie trestných činov
 • Formy podnikania
 • Vzdelávanie, ako forma prevencie kriminality a protispoločenskej činnosti

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA