Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
   Človek a umenie
   Zdravý životný štýl seniora
   Základy práce s počítačom
   Výnimoční Slováci
   Kultúra prejavu
   Tretí vek
   Finančná gramotnosť pre seniorov
   Tvorba pre médiá II.
   Ako správne fotografovať?
   Pokročilá práca s PC
   Užitočné programy pre PC
   Digitálne multimédiá
   Práca s tabletom a mobilom
   Pohybovo-relaxačné cvičenie
   Klubové prednášky
Prihláška na štúdium
Cenník
Aktuálny rozvrh 2017/2018
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Dobrovoľnícke aktivity
Projekt GAIN
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

3-ROČNÉ ŠTÚDIUM

 

REALIZÁCIA: september 2017 - jún 2020

PODMIENKA PRIJATIA: vek od 45 rokov

FORMA A METÓDY VÝUČBY: prezenčná - prednášky

INTERVAL PREDNÁŠOK: každé 3 - 4 týždne vo štvrtok od 13:00 - cca 16:30 hod.

MIESTO KONANIA PREDNÁŠOK: priestory ÚCV UNIZA, ul. 1. mája 32

MAX. POČET ŠTUDENTOV V SKUPINE: 30

VÝŠKA POPLATKU: 35 EUR/ akademický rok (dôchodca, invalidný dôchodca)

                                 50 EUR/ akademický rok (pracujúci)

LEKTORI 1. ROČNÍKA: Ing. Pfliegel, CSc.; doc. Mgr. Art. Fifik; PhDr. Mišák

KOORDINÁTORKA: PhDr. Mindeková, 0918/971 108

Chcem sa prihlásiť.

 

UČEBNÝ PLÁN

 

1.ROČNÍK

ZIMNÝ SEMESTER - 20 HOD.

 • História seniorského vzdelávania; Dobrovoľníctvo v podmienkach U3V UNIZA;
 • Metódy učenia sa v seniorskom veku; Informácie o systéme štúdia na U3V UNIZA;

 FOTOGRAFIA A FILM

 • Dejiny svetovej a slovenskej fotografie;
 • História filmu;
 • Svetová a slovenská kinematografia;

 

LETNÝ SEMESTER - 20 HOD. - LITERATÚRA

 • Od antickej literatúry po dnešok;
 • Slovenská literatúra - osobnosti, výnimočnosti (štúrovci a moderna);
 • Svetová literatúra - osobnosti, smery, výnimočnosti;
 • Literatúra ako súčasť umenia;
 • Literatúra a slovenský jazyk - spojené nádoby;

 

2.ROČNÍK

ZIMNÝ SEMESTER - 20 HOD. - VÝTVARNÉ UMENIE

 • Základné pojmy výtvarného umenia a jeho vnímanie;
 • Stručný prehľad dejín výtvarného umenia od staroveku po 21. storočie, I.;
 • Stručný prehľad dejín výtvarného umenia od staroveku po 21. storočie, II.;
 • Stručný prehľad dejín výtvarného umenia od staroveku po 21. storočie, III.;
 • Sochárstvo;

 

LETNÝ SEMESTER - 20 HOD. - DIVADLO

 • Dejiny svetového divadla - najvýznamnejšie osobnosti a divadelné teórie do 18. storočia;
 • Dejiny svetového divadla - najvýznamnejšie osobnosti a divadelné teórie v 18.-20. storočí;
 • Dejiny slovenského a českého divadla;
 • Výzmnamní reformátori divadla v 21. storočí, nové divadelné žánre;
 • Dramatické žánre; Hra s dramatickým textom; Tanečné umenie;

 

3.ROČNÍK

ZIMNÝ SEMESTER - 20 HOD. - HUDBA

 • Fenomén zvaný HUDBA;
 • Hlas - najdokonalejší hudobný nástroj;
 • Významné skladateľské osobnosti od renesancie po 21. storočie;
 • Opereta a muzikál;
 • Filmová a populárna hudba;

 

LETNÝ SEMESTER - 20 HOD. -TANEC

 • Tanec - fenomén historický, kultúrny a sociálny;
 • Vývoj tanca v retrospektíve;
 • Párové tance na Slovensku;
 • Tancovanie a ukážka lektorského páru: Waltz, Valčík, Tango - praktické cvičenie;
 • Tancovanie a ukážka lektorského páru: Cha-cha, Rumba, Bugy - praktické cvičenie;

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA