Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
   Človek a umenie
   Zdravý životný štýl seniora
   Základy práce s počítačom
   Výnimoční Slováci
   Kultúra prejavu
   Tretí vek
   Finančná gramotnosť pre seniorov
   Tvorba pre médiá II.
   Ako správne fotografovať?
   Pokročilá práca s PC
   Užitočné programy pre PC
   Digitálne multimédiá
   Práca s tabletom a mobilom
   Pohybovo-relaxačné cvičenie
   Klubové prednášky
Prihláška na štúdium
Cenník
Aktuálny rozvrh 2017/2018
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Dobrovoľnícke aktivity
Projekt GAIN
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

Študijná skupina je už obsadená, nie je možné prihlásiť sa. Ďakujeme za pochopenie.

 

3-ROČNÉ ŠTÚDIUM

 

REALIZÁCIA: september 2017 - jún 2020

PODMIENKA PRIJATIA: vek od 45 rokov

FORMA A METÓDY VÝUČBY: prezenčná - prednášky

INTERVAL PREDNÁŠOK: každé 3 - 4 týždne v stredu od 13:00 - cca 16:30 hod.

MIESTO KONANIA PREDNÁŠOK: priestory ÚCV UNIZA, ul. 1. mája 32

MAX. POČET ŠTUDENTOV V SKUPINE: 30

VÝŠKA POPLATKU: 35 EUR/ akademický rok (dôchodca, invalidný dôchodca)

                                 50 EUR/ akademický rok (pracujúci)

LEKTORI 1. ROČNÍKA: MUDr. Altusová; MUDr. Sudeková; MUDr. Pálenicová; Mgr. Vicianová; RNDr. Šedová; Ing. Hatala

KOORDINÁTORKA: Ing. Sňahničanová, 0918/971 108

 

 

UČEBNÝ PLÁN

 

1.ROČNÍK

ZIMNÝ SEMESTER - 20 HOD.

 • História seniorského vzdelávania; Dobrovoľníctvo v podmienkach U3V UNIZA;
 • Metódy učenia sa v seniorskom veku; Informácie o systéme štúdia na U3V UNIZA;
 • Gerontológia;
 • Zásady správnej výživy seniorov;
 • Starostlivosť o rodinné zdravie;

 LETNÝ SEMESTER - 20 HOD.

 • Ako si udržať pamäť v dobrej kondícii;
 • Tréning pamäte;
 • Mikróby vo vode, potravinách a ovzduší;
 • Alergény a prídavné látky v potravinách;
 • Horské prostredie a jeho význam pre seniora;

 

2.ROČNÍK

ZIMNÝ SEMESTER - 20 HOD.

 • Minerálne vody a pitný režim;
 • Aktívne počúvanie, efektívna komunikácia;
 • Tvorivosťou proti starobe a zabúdaniu;
 • Psychohygiena;
 • Ako môžem ja - senior chrániť prírodu;

 

LETNÝ SEMESTER - 20 HOD.

 • Ako predchádzať stresu a syndróm vyhorenia;
 • Vakcinácia v seniorskom veku;
 • Liečivé rastliny Slovenska a ich využitie;
 • Ozdravný pobyt v kúpeľoch;
 • Relaxačné cvičenie – škola chrbtice;

 

3.ROČNÍK

ZIMNÝ SEMESTER - 20 HOD.

 • Citové potreby v seniorskom veku;
 • Civilizačné ochorenia;
 • Udržiavanie fyzickej kondície;
 • Je sterilita v domácnostiach nevyhnutná?;
 • Nemocničné nákazy;

 

LETNÝ SEMESTER - 20 HOD.

 • Onkologické diagnózy;
 • Všeobecné pravidlá prvej pomoci;
 • Fyzioterapeutická pohoda v domácnostiach
 • Miesto seniora v rodine kedysi a dnes;
 • Mať prečo žiť;

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA