Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Aktuálny rozvrh 2018/2019
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
   Pamiatky UNESCO
   Poznáme si Slovensko?
   Právo - systém hodnôt
   Základy práce s počítačom
   Kultúra prejavu II
   Seniorská škola žurnalistiky
   Afrika ako ju nepoznáme
   Tretí vek II
   Ako správne fotografovať?
   Pokročilá práca s PC
   Užitočné programy pre PC
   Práca s tabletom/ mobilom
   Google aplikácie
   Pohybovo-relaxačné cvičenie
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

1-ROČNÉ ŠTÚDIUM

REALIZÁCIA: september 2018 - máj 2019

PODMIENKA PRIJATIA: vek od 45 rokov

FORMA A METÓDY VÝUČBY: prezenčná - cvičenie

INTERVAL PREDNÁŠOK: každé 3 - 4 týždne v stredu od 13:00 - cca 16:30 hod.

MIESTO KONANIA CVIČENÍ: priestory ÚCV UNIZA, ul. 1. mája 32

POČET ŠTUDENTOV V SKUPINE: 20

VÝŠKA POPLATKU: 45 EUR/ akademický rok (dôchodca, invalidný dôchodca)

                                 55 EUR/ akademický rok (pracujúci)

GARANT ŠTUDIJNÉHO MODULU: Mgr. Kulla, PhD.

LEKTORI ŠTUDIJNÉHO MODULU: Mgr. Kulla, PhD.; PaedDr. Pitoňáková, PhD.; PaedDr. Páleš; Mgr. Herman; p. Malaga CEO

KOORDINÁTORKA: PhDr. Mindeková, 041/513 5043

Chcem sa prihlásiť. 

 

UČEBNÝ PLÁN 

ZIMNÝ SEMESTER– 20 HOD.

Dobrovoľníctvo na U3V UNIZA; SCHOY a prednáška: Vysvetľujúca žurnalistika (focus)

 

Čítam, čítaš, čítame - píšem, píšeš, píšeme médiá

 • Kritické myslenie: ako čítať noviny
 • Povedz mi, ktoré médiá čítaš a ja ti poviem, kto si: aké máme noviny?
 • Rovnaká udalosť nalísaná inak: charakteristika druhov novín a žurnalistických žánrov
 • Informujem, hodnotím, komentujem: novinárske texty a ich funkcie
 • Píšem pre seba a pre druhých
 • Záverečné hodnotenie textového portfólia študentov

LETNÝ SEMESTER– 20 HOD.

Vidím pravdu, počúvam fakty, tvorím kreatívne

 • Pravopis, štylistika a formálna úprava textu
 • Slovo, hlas, rozhlas
 • Osobnosť redaktora a moderátora v televízii
 • Kreatívna tvorba s dôrazom na písomný a slovný prejav
 • Blog. Ako si získať verných čitateľov
 • Záverečné hodnotenie textového portfólia študentov

 

 

 

 

 

 

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA