Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
   Človek a umenie
   Zdravý životný štýl seniora
   Základy práce s počítačom
   Výnimoční Slováci
   Kultúra prejavu
   Tretí vek
   Finančná gramotnosť pre seniorov
   Tvorba pre médiá II.
   Ako správne fotografovať?
   Pokročilá práca s PC
   Užitočné programy pre PC
   Digitálne multimédiá
   Práca s tabletom a mobilom
   Pohybovo-relaxačné cvičenie
   Klubové prednášky
Prihláška na štúdium
Cenník
Aktuálny rozvrh 2017/2018
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Dobrovoľnícke aktivity
Projekt GAIN
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

Pre nízky záujem nebude v ak. roku 2017/2018 štúdium v tomto št. module realizované.

 

1-ROČNÉ ŠTÚDIUM

 

REALIZÁCIA: september 2017 - jún 2018

PODMIENKA PRIJATIA: vek od 45 rokov

FORMA A METÓDY VÝUČBY: prezenčná - prednášky

INTERVAL PREDNÁŠOK: každé 3 - 4 týždne v pondelok od 13:00 - cca 16:30 hod.

MIESTO KONANIA PREDNÁŠOK: priestory ÚCV UNIZA, ul. 1. mája 32

MIN. POČET ŠTUDENTOV V SKUPINE: 10

VÝŠKA POPLATKU: 35 EUR/ akademický rok (dôchodca, invalidný dôchodca)

                                 50 EUR/ akademický rok (pracujúci)

KOORDINÁTORKA: Ing. Sňahničanová, 0918/971 108

 

 

UČEBNÝ PLÁN

 

Odborný garant modulu: Mgr. Norbert Gregor - PARTNERS GROUP SK, s. r. o.

Študijný modul vznikol v spolupráci s Nadáciou PARTNERS ako súčasť vzdelávacieho projektu: Deň finančnej gramotnosti

 

Všetky finančné témy sú účastníkovi štúdia ponúkané zážitkovou formou v rámci hry s názvom Finančná sloboda. Celá aktivita je navrhnutá ako simulácia reálneho žiota. Účastníci vytvoria finančný plán rodiny a pri dodržiavaní zlatých pravidiel hry a simulácie rôznych životných situácií na záver dosiahnu finančnú nezávislosť.

 

ZIMNÝ SEMESTER - 20 HOD.

  • Finančná gramotnosť a peniaze vývoj a funkcia peňazí, história slovenských peňazí, peňažný trh, dopyt po peniazoch, ponuka peňazí, menová sústava, platobný styk;
  • Finančný trh a finančné plánovanie – typy finančného trhu, burza, inštitúcie finančného trhu, ceny produktov na finančnom trhu, ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu;
  • Banky a ich produkty  banková sústava na Slovenskom trhu, NBS, komerčné banky, druhy bankových činností, ako správne vyberať bankové produkty, Internet banking, mobilné bankovníctvo, platenie bezkontaktnou kartou, kreditné karty, ochranné prvky platobných kariet, SMS notifikácie;
  • Dôchodkový systém štátu – dôchodkové doplnkové poistenie, porovnanie DDP u nás a v zahraničí; Informácie o tom, kde môže človek získať informácie o existujúcich dávkach, príspevkoch a benefitoch;
  • Úvery a pôžičky – Inštitúcie poskytujúce úvery a pôžičky, ako postupovať pri výbere, porovnanie niektorých typov úverov, rozpoznať dobrý a zlý úver, nebezpečenstvo úverov, pôžičkoví podvodníci, pozor na nesplácanie pôžičiek – riziko exekúcie

LETNÝ SEMESTER - 20 HOD.

  • Sporenie - čo je a aký je jeho význam, formy sporenia, kde a ako môžem sporiť, výhody a nevýhody sporiacich produktov; kde hľadať odbornú finančnú pomoc;
  • Investovanie - investovanie a jeho zásady, investičný trojuholník, cenné papiere, riziká investovania;
  • Poistenie - čo je poistenie, prečo sa poistiť, čo je a čo nie je potrebné poistiť, poistenie dobrovoľné a povinné, poistenie osôb a majetku, životné a neživotné poistenie, pravidlá správneho poistenia;
  • Možnosti zabezpečenia vlastného bývania;
  • Daňový systém - priama daň, daň z dedičstva a z prevodu majetku, nepriame dane, daňové raje;

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA