Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
   Človek a umenie
   Zdravý životný štýl seniora
   Základy práce s počítačom
   Výnimoční Slováci
   Kultúra prejavu
   Tretí vek
   Finančná gramotnosť pre seniorov
   Tvorba pre médiá II.
   Ako správne fotografovať?
   Pokročilá práca s PC
   Užitočné programy pre PC
   Digitálne multimédiá
   Práca s tabletom a mobilom
   Pohybovo-relaxačné cvičenie
   Klubové prednášky
Prihláška na štúdium
Cenník
Aktuálny rozvrh 2017/2018
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Dobrovoľnícke aktivity
Projekt GAIN
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

1-ROČNÉ ŠTÚDIUM

 

REALIZÁCIA: september 2017 - máj 2018

PODMIENKA PRIJATIA: vek od 55 rokov

                                        úspešné absolvovanie vstupného testu na PC (nový študent)

                                        úspešné absolvovanie PC vzdelávania na U3V UNIZA

FORMA A METÓDY VÝUČBY: prezenčná - cvičenie

INTERVAL PC CVIČENÍ: každé 3 - 4 týždne v piatok od 8:00 - cca 11:30 hod.

MIESTO KONANIA PC CVIČENÍ: priestory UNIZA, Veľký Diel

MAX. POČET ŠTUDENTOV V SKUPINE: 15

VÝŠKA POPLATKU: 55 EUR/ akademický rok (študent kontinuálne pokračujúci v PC štúdiu)

                                 60 EUR/ akademický rok (nový študent, študent po prerušení PC štúdia)

LEKTOR: Ing. Mikuš, PhD.

KOORDINÁTORKA: Ing. Šimková, 0918/971 108

Chcem sa prihlásiť.

 

UČEBNÝ PLÁN 

ZIMNÝ SEMESTER– 20 HOD.

  • Inštalovanie a odinštalovanie programov;
  • Vírusy a antivírusové programy;
  • Aktualizácie programov cez internet;
  • Internetové cloud aplikácie Google;

 LETNÝ SEMESTER– 20 HOD.

  • Internetové cloud aplikácie Microsoft, YouTube;
  • Prenos dát z mobilného telefónu do PC;
  • Údržba, čistenie a defragmentovanie disku;
  • Nastavenia internetových prehliadačov;

V prípade väčšieho počtu záujemcov je možné vytvoriť skupinu pre študentov s využívaním vlastných notebookov (OS Windows 2007 a viac) v rámci výučby.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA