Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Aktuálny rozvrh 2018/2019
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
   Pamiatky UNESCO
   Poznáme si Slovensko?
   Právo - systém hodnôt
   Základy práce s počítačom
   Kultúra prejavu II
   Seniorská škola žurnalistiky
   Afrika ako ju nepoznáme
   Tretí vek II
   Ako správne fotografovať?
   Pokročilá práca s PC
   Užitočné programy pre PC
   Práca s tabletom/ mobilom
   Google aplikácie
   Pohybovo-relaxačné cvičenie
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

Študijná skupina je už obsadená, nie je možné prihlásiť sa.

1-ROČNÉ ŠTÚDIUM

REALIZÁCIA: september 2018 - máj 2019

PODMIENKA PRIJATIA: vek od 55 rokov

                                        úroveň znalostí zodpovedá úrovni vedomostí a poznatkov absolventa programu Základy práce s počítačom na U3V UNIZA (možnosť preverenia prostredníctvom dotazníka)

FORMA A METÓDY VÝUČBY: prezenčná - cvičenie

INTERVAL PC CVIČENÍ: každé 3 - 4 týždne v piatok od 8:00 - cca 11:30 hod.

MIESTO KONANIA PC CVIČENÍ: priestory UNIZA, Veľký Diel

MAX. POČET ŠTUDENTOV V SKUPINE: 15

VÝŠKA POPLATKU: 55 EUR/ akademický rok (študent kontinuálne pokračujúci v PC štúdiu)

                                 60 EUR/ akademický rok (nový študent, študent po prerušení PC štúdia)

LEKTOR: Ing. Mikuš, PhD.

KOORDINÁTORKA: Ing. Kardošová, 041/513 5057

 

 

UČEBNÝ PLÁN 

ZIMNÝ SEMESTER– 20 HOD.

  • Inštalovanie a odinštalovanie programov - základné postupy, riešenie chýb;
  • komprimovanie a extrahovanie súborov a priečinkov
  • Vírusy a antivírusové programy;
  • Aktualizácie programov cez internet;
  • Internetová sieť (bezpečnostné riziká voľného pohybu);

 LETNÝ SEMESTER– 20 HOD.

  • Internetové cloud aplikácie Microsoft, YouTube;
  • Napaľovanie, formátovanie a prepisovanie optických diskov;
  • Starostlivosť o počítač;
  • Údržba, čistenie a defragmentovanie disku;
  • Nastavenie predvolených prehliadačov;

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA