Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Aktuálny rozvrh 2018/2019
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
   Pamiatky UNESCO
   Poznáme si Slovensko?
   Právo - systém hodnôt
   Základy práce s počítačom
   Kultúra prejavu II
   Seniorská škola žurnalistiky
   Afrika ako ju nepoznáme
   Tretí vek II
   Ako správne fotografovať?
   Pokročilá práca s PC
   Užitočné programy pre PC
   Práca s tabletom/ mobilom
   Google aplikácie
   Pohybovo-relaxačné cvičenie
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

Študijná skupina je už obsadená, nie je možné prihlásiť sa.

1-ROČNÉ ŠTÚDIUM

REALIZÁCIA: september 2018 - máj 2019

PODMIENKY PRIHLÁSENIA: vek od 55 rokov

FORMA A METÓDY VÝUČBY: prezenčná - cvičenie

INTERVAL PC CVIČENÍ: každé 3 - 4 týždne vo štvrtok od 12:00 - cca 15:00 hod.

MIESTO KONANIA PC CVIČENÍ: priestory UNIZA, Veľký Diel

MAX. POČET ŠTUDENTOV V SKUPINE: 15

VÝŠKA POPLATKU: 55 EUR/ akademický rok (študent kontinuálne pokračujúci v PC štúdiu)

                                 60 EUR/ akademický rok (nový študent, študent po prerušení PC štúdia)

LEKTOR: doc. Ing. Roch, PhD.

KOORDINÁTORKA: Ing. Kardošová, 041/513 5057

Chcem sa prihlásiť. 

 

UČEBNÝ PLÁN 

ZIMNÝ SEMESTER– 20 HOD.

ZÍSKAJTE ODPOVEDE

 • Google Search - získajte okamžité odpovede na webe a telefóne

 • Google Maps - získajte GPS navigáciu, dopravné upozornenia, trasy prepravy atď.

 • Google Translate - hovoriť, skenovať, písať alebo kresliť. Preklad do viac ako 100 jazykov.

USPORIADAJTE SVOJE VECI

 • Google Photos - všetky fotografie dostupné a usporiadané
 • Google Contacts - bezpečne zálohovaný a všade dostupný adresár

LETNÝ SEMESTER– 20 HOD.

USPORIADAJTE SVOJE VECI

 • Google Calendar - usporiadajte svoj rozvrh a zdieľajte udalosti vo vašom živote
 • Google Keep - uložte svoje myšlienky ako poznámky, zoznamy a hlasové poznámky

PRACUJTE ŠIKOVNEJŠIE

 • Google Docs - všetky dokumenty editovateľné a zdielateľné;
 • Google Sheets - vypočítajte údaje pomocou tabuliek
 • Google Slides - povedzte príbehy prezentáciami
 • Google Drive - bezpečné miesto pre všetky súbory

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA