Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
   Človek a umenie
   Zdravý životný štýl seniora
   Základy práce s počítačom
   Výnimoční Slováci
   Kultúra prejavu
   Tretí vek
   Finančná gramotnosť pre seniorov
   Tvorba pre médiá II.
   Ako správne fotografovať?
   Pokročilá práca s PC
   Užitočné programy pre PC
   Digitálne multimédiá
   Práca s tabletom a mobilom
   Pohybovo-relaxačné cvičenie
   Klubové prednášky
Prihláška na štúdium
Cenník
Aktuálny rozvrh 2017/2018
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Dobrovoľnícke aktivity
Projekt GAIN
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

1-ROČNÉ ŠTÚDIUM

 

REALIZÁCIA: september 2017 - máj 2018

PODMIENKY PRIHLÁSENIA: vek od 45 rokov

                                                úspešné absolvovanie vstupného testu na PC (nový študent)

                                                úspešné absolvovanie PC vzdelávania na U3V UNIZA (pokračujúci študent)

FORMA A METÓDY VÝUČBY: prezenčná - cvičenie

INTERVAL PC CVIČENÍ: každé 3 - 4 týždne vo štvrtok od 13:00 - cca 16:00 hod.

MIESTO KONANIA PC CVIČENÍ: priestory UNIZA, Veľký Diel

MAX. POČET ŠTUDENTOV V SKUPINE: 15

VÝŠKA POPLATKU: 55 EUR/ akademický rok (študent kontinuálne pokračujúci v PC štúdiu)

                                 60 EUR/ akademický rok (nový študent, študent po prerušení PC štúdia)

LEKTOR: doc. Ing. Roch, PhD.

KOORDINÁTORKA: Ing. Šimková, 0918/971 108

Chcem sa prihlásiť.

 

UČEBNÝ PLÁN 

ZIMNÝ SEMESTER– 20 HOD.

  • Oboznámenie sa s pojmom digitálna fotografia;
  • Oboznámenie sa s programom na úpravu fotografií;
  • Presun fotografií z fotoaparátu;
  • Spracovanie digitálnych fotografií;
  • Export digitálnej fotografie;

 LETNÝ SEMESTER– 20 HOD.

  • Získavanie hudby a zvukových súborov z internetu;
  • Vyhľadávanie  videa a získavanie video súborov z internetu;
  • Spracovanie série snímok do filmov s prechodovými efektmi; Doplnenie filmových súborov o hudbu a zvukové nahrávky;
  • Vytvorenie zvukovej resp. video zostavy na CD a DVD aj s napaľovaním;
  • Sledovanie IP televízie, inštalácia multimediálneho prehrávača;

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA