Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
   Človek a umenie
   Zdravý životný štýl seniora
   Základy práce s počítačom
   Výnimoční Slováci
   Kultúra prejavu
   Tretí vek
   Finančná gramotnosť pre seniorov
   Tvorba pre médiá II.
   Ako správne fotografovať?
   Pokročilá práca s PC
   Užitočné programy pre PC
   Digitálne multimédiá
   Práca s tabletom a mobilom
   Pohybovo-relaxačné cvičenie
   Klubové prednášky
Prihláška na štúdium
Cenník
Aktuálny rozvrh 2017/2018
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Dobrovoľnícke aktivity
Projekt GAIN
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

Študijná skupina je už obsadená, nie je možné prihlásiť sa. Ďakujeme za pochopenie.

 

1-ROČNÉ ŠTÚDIUM  

 

REALIZÁCIA: september 2017 - máj 2018

PODMIENKY PRIJATIA: vek od 45 rokov

                                         úspešné absolvovanie vstupného testu na PC (nový študent)

                                         úspešné absolvovanie PC vzdelávania na U3V UNIZA (pokračujúci študent)

                                         vlastný tablet s OS Android

FORMA A METÓDY VÝUČBY: prezenčná - cvičenie

INTERVAL PC CVIČENÍ: každé 3 - 4 týždne vo štvrtok od 13:00 - cca 16:00 hod.

MIESTO KONANIA PC CVIČENÍ: priestory UNIZA, Veľký Diel

MAX. POČET ŠTUDENTOV V SKUPINE: 12

VÝŠKA POPLATKU: 55 EUR/ akademický rok (študent kontinuálne pokračujúci v PC štúdiu)

                                 60 EUR/ akademický rok (nový študent, študent po prerušení PC štúdia)

LEKTOR: doc. Ing. Roch, PhD.

KOORDINÁTORKA: Ing. Šimková, 0918/971 108

 

UČEBNÝ PLÁN - 40 hod./ak. rok

  • Prvé spustenie, popis základných nastavení tabletu;
  • Oboznámenie sa so systémom;
  • Inštalovanie, odinštalovanie a používanie aplikácií v tablete;
  • Nastavenie e-mailovej schránky, používanie elektronickej pošty;
  • Používanie tabletu na prácu s multimediálnymi súbormi;
  • Popis základných nastavení smartfónu;
  • Inštalovanie, odinštalovanie a požívanie aplikácií smartfónu;

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA