Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
   Človek a umenie
   Zdravý životný štýl seniora
   Základy práce s počítačom
   Výnimoční Slováci
   Kultúra prejavu
   Tretí vek
   Finančná gramotnosť pre seniorov
   Tvorba pre médiá II.
   Ako správne fotografovať?
   Pokročilá práca s PC
   Užitočné programy pre PC
   Digitálne multimédiá
   Práca s tabletom a mobilom
   Pohybovo-relaxačné cvičenie
   Klubové prednášky
Prihláška na štúdium
Cenník
Aktuálny rozvrh 2017/2018
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Dobrovoľnícke aktivity
Projekt GAIN
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

REALIZÁCIA: september 2017 - máj 2018

ROZSAH: 52 hod./ak. rok (celkovo 17 stretnutí v zimnom a 17 stretnutí v letnom semestri)

PODMIENKY PRIHLÁSENIA: vek nad 45 rokov

                                               vyhovujúci zdravotný stav

                                               voľné miesto v skupine

CELKOVÝ POČET CVIČENCOV V SKUPINE: 18

CVIČENIA: každý utorok (alebo každú stredu, alebo každý štvrtok) od 9:30 hod., priestory bývalého Beta klubu (terajšia tanečná sála FS Stavbár) v priestoroch vysokoškolských internátov UNIZA na Veľkom Dieli.

Prvé cvičenia začínajú v týždni od 18. septembra 2017.

KOORDINÁTORKA: Ing. Šimková 041/513 5057

  • Cvičenia pod vedením fyzioterapeutky;
  • Náročnosť cvičení volená podľa zdravotnej a výkonnostnej úrovne seniorov;
  • Vyrovnávacie a uvoľňovacie cvičenia; využívanie cvičebných pomôcok;

Pre akademický rok 2017/2018 - nie sú voľné miesta v žiadnej zo skupín.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA