Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Aktuálny rozvrh 2018/2019
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
   Pamiatky UNESCO
   Poznáme si Slovensko?
   Právo - systém hodnôt
   Základy práce s počítačom
   Kultúra prejavu II
   Seniorská škola žurnalistiky
   Afrika ako ju nepoznáme
   Tretí vek II
   Ako správne fotografovať?
   Pokročilá práca s PC
   Užitočné programy pre PC
   Práca s tabletom/ mobilom
   Google aplikácie
   Pohybovo-relaxačné cvičenie
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

Študijná skupina je obsadená, nie je možné prihlásiť sa.

2-ROČNÉ ŠTÚDIUM

REALIZÁCIA: september 2018 - máj 2020

PODMIENKA PRIJATIA: vek od 55 rokov

FORMA A METÓDY VÝUČBY: prezenčná - cvičenie

INTERVAL PC CVIČENÍ: každé 2 týždne v piatok od 8:00 - cca 11:30 hod.

MIESTO KONANIA PC CVIČENÍ: priestory UNIZA, Veľký Diel

MAX. POČET ŠTUDENTOV V SKUPINE: 15

VÝŠKA POPLATKU: 50 EUR/ akademický rok (dôchodca, invalidný dôchodca)

                                 60 EUR/ akademický rok (pracujúci)

LEKTOR: Ing. Mikuš, PhD.

KOORDINÁTORKA: Ing. Kardošová, 041/513 5057

 

UČEBNÝ PLÁN 

 

1.ROČNÍK

ZIMNÝ SEMESTER - 20 HOD.

Všeobecný úvod do štúdia na U3V UNIZA (História vzniku U3V UNIZA; Dobrovoľníctvo v podmienkach U3V UNIZA; Všeobecný úvod do štúdia na U3V UNIZA; Metódy učenia sa v seniorskom veku)

OS WINDOWS

 • Oboznámenie sa s prostredím OS Windows, nastavenie pracovnej plochy;
 • Práca so súbormi a priečinkami, Windows prieskumník;
 • Práca základnými aplikáciami OS Windows (Skicár, Poznámkový blok, WordPad);
 • Práca s USB kľúčom, pamäťovými kartami, CD ROM, DVD ROM;

LETNÝ SEMESTER– 20 HOD – INTERNET EXPLORER

 • Základné informácie o internetovej sieti, o pripojení na internet a o internetových prehliadačoch;
 • Prezeranie web stránok prostredníctvom internetových prehliadačov;
 • Vyhľadávanie a sťahovanie informácií z internetu;
 • Práca s elektronickou poštou prostredníctvom internetových prehliadačov;
 • Komunikačné aplikácie a práca s nimi;

 

2.ROČNÍK

ZIMNÝ SEMESTER – 20 HOD.INTERNET EXPLORER

 • Internetové komunity;
 • Sociálne siete;
 • Elektronický obchod, internet banking;
 • Virtuálne svety;
 • Sieťová netiketa;

 

LETNÝ SEMESTER – 20 HOD.– MS OFFICE WORD

 • Písanie textu v prostredí textového editora MS Word;
 • Formátovanie textu;
 • Vkladanie obrázkov a tabuliek do textu;
 • Kreslenie obrázkov v textovom editore;
 • Nastavenie strany, tlač dokumentov a hromadná korešpondencia;

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA