Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
   Človek a umenie
   Zdravý životný štýl seniora
   Základy práce s počítačom
   Výnimoční Slováci
   Kultúra prejavu
   Tretí vek
   Finančná gramotnosť pre seniorov
   Tvorba pre médiá II.
   Ako správne fotografovať?
   Pokročilá práca s PC
   Užitočné programy pre PC
   Digitálne multimédiá
   Práca s tabletom a mobilom
   Pohybovo-relaxačné cvičenie
   Klubové prednášky
Prihláška na štúdium
Cenník
Aktuálny rozvrh 2017/2018
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Dobrovoľnícke aktivity
Projekt GAIN
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

Pre nízky záujem nebude v ak. roku 2017/2018 štúdium v tomto cykle realizované.

 

1-ROČNÝ CYKLUS

 

REALIZÁCIA: september 2017 - máj 2018

PODMIENKA PRIJATIA: vek od 45 rokov

FORMA A METÓDY VÝUČBY: prezenčná s metódami zážitkového učenia

INTERVAL PREDNÁŠOK: cca 1x do mesiaca v pondelok od 16:00 - cca 18:15 hod.

MIESTO KONANIA PREDNÁŠOK: priestory ÚCV UNIZA, ul. 1. mája 32

MAX POČET ŠTUDENTOV V SKUPINE: 15

VÝŠKA POPLATKU: 45 EUR/ akademický rok (dôchodca, invalidný dôchodca, pracujúci - jednotný poplatok)

LEKTORI CYKLU PREDNÁŠOK: Mgr. Dejová-Hánová; PaedDr. Kubalíková, PhD.; PhDr. Škorvagová, PhD.; PhDr. Mindeková

KOORDINÁTORKA: PhDr. Mindeková, 0918/971 108

 

PONUKA STRETNUTÍ – 24 HOD.

  • Poznáš sa? - identifikácia vedomostí, zručností a životných skúseností;
  • Čo vlastním? - identifikácia záujmov, potrieb a kariérnych cieľov
  • Som pripravený na zmenu? - zmena je výzva;
  • Ako a kam ďalej? - aktívna príprava na odchod do dôchodku, mentálna pohoda, životná a pracovná rovnováha;
  • Čo môžem odovzdať mladej generácii? - vekový manžment;
  • Ako ďalej na sebe pracovať? - celoživotné vzdelávanie;
  • Osobný plán pre tretí vek? - aktívny tretí vek;
  • Motivačné techniky - tréning sociálnych zručností formou zážitkového učenia.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA