Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
   Človek a umenie
   Zdravý životný štýl seniora
   Základy práce s počítačom
   Výnimoční Slováci
   Kultúra prejavu
   Tretí vek
   Finančná gramotnosť pre seniorov
   Tvorba pre médiá II.
   Ako správne fotografovať?
   Pokročilá práca s PC
   Užitočné programy pre PC
   Digitálne multimédiá
   Práca s tabletom a mobilom
   Pohybovo-relaxačné cvičenie
   Klubové prednášky
Prihláška na štúdium
Cenník
Aktuálny rozvrh 2017/2018
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Dobrovoľnícke aktivity
Projekt GAIN
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

Študijná skupina je obsadená, nie je možné prihlásiť sa. Ďakujeme za pochopenie.

 

NOVÉ V PONUKE

 

1-ROČNÉ ŠTÚDIUM

 

REALIZÁCIA: september 2017 - jún 2018

PODMIENKY PRIJATIA: vek od 45 rokov, vlastný digitálny fotoaparát

FORMA A METÓDY VÝUČBY: prezenčná - prednášky, praktické cvičenia

INTERVAL PREDNÁŠOK: každé 3 - 4 týždne v utorok od 9:00 - cca 12:30 hod.

MIESTO KONANIA PREDNÁŠOK: priestory ÚCV UNIZA, ul. 1. mája 32

MAX. POČET ŠTUDENTOV V SKUPINE: 15

VÝŠKA POPLATKU: 35 EUR/ akademický rok (dôchodca, invalidný dôchodca)

50 EUR/ akademický rok (pracujúci)

LEKTOR: V. Halaj

KOORDINÁTORKA: Ing. Sňahničanová, 0918/971 108

 

 

UČEBNÝ PLÁN

 

ZIMNÝ SEMESTER - 20 HOD.

 • História seniorského vzdelávania; Dobrovoľníctvo v podmienkach U3V UNIZA;
 • Zásady správneho fotografovania;
 • Parametre môjho fotoaparátu a jeho využitie;
 • Prenos, úprava, formát, archivácia, odosielanie fotky;
 • Kompozícia, zlatý rez, svetlo, myšlienka...;

LETNÝ SEMESTER - 20 HOD.

 • Mesto – ako fotiť objekty, život mesta, ukážky fotiek profesionálov, praktické fotenie, zaslanie fotiek na rozbor;
 • Rozbor fotiek z Mesta a nová téma: Ľudia – ako fotiť statické postavy, pohyb, ukážky fotiek profesionálov, praktické fotenie, zaslanie fotiek na rozbor;
 • Rozbor fotiek z Ľudí a nová téma: Príroda – krajina, kvety, zvieratá, nápad, detail, ukážky fotiek profesionálov, praktické fotenie, zaslanie fotiek na rozbor;
 • Rozbor fotiek z Prírody a nová téma: Interiér - ... ukážky fotiek profesionálov, praktické fotenie, zaslanie fotiek na rozbor;
 • Rozbor fotiek z Interiéru a informácia o možnosti úpravy fotografie pomocou počítačových programov;
 • Vyhodnotenie súťaže o naj-foto + hodnotiaci list

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA