Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
   2018/2019
   2016/2017
   2017/2018
20 rokov poznania
Zimný semester 2021/22 - Rozvrh
Letný semester 2021/22 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2022/2023
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

Cyklus otvorených prednášok a diskusií na U3V v Žiline.

Pri príležitosti 20. výročia založenia Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline bol v akademickom roku 2015/2016 realizovaný cyklus prednášok a diskusných fór s názvom "20 krokov k poznaniu" (čítaj viac). Vychádzal z kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie a ponúkol zaujímavé témy prostredníctvom zaujímavých ľudí. Nakoľko sa stretol s pozitívnym ohlasom zo strany poslucháčov - študentov U3V UNIZA, ale aj účastníkov z radov verejnosti, voľne pokračoval v ak.roku 2016/2017 (čítaj viac) a v ak.roku 2017/2018 (čítaj viac) cyklom otvorených prednášok s názvom "Cesty poznávania". V akademickom roku 2018/2019 mal cyklus podtitul ... vo svojom živle... (čítaj viac).

 

CESTY POZNÁVANIA V NOVOM (ONLINE) ŠATE

Vy nemôžete prísť ku nám, ale my prichádzame za Vami. V rámci cyklu Cesty poznávania Vás pozývame k počúvaniu novej relácie "JEDEN, JEDNA Z NÁS", v ktorej postupne predstavíme výnimočné osobnosti Žilinského kraja. 

Prvým hosťom relácie bol Michal Macháč, profesionálny sprievodca cestovného ruchu. Rozhovor s ním si môžete vypočuť po kliknutí na tento odkaz.

Relácia s Mariánom Mrvom, historikom, autorom a dramaturgom Stedovekého dňa v Žiline - kliknite na tento odkaz

Relácia s Filipom Višňovským, I. rytierom cechu Terra de Selinan - kliknite na tento odkaz

 

REALIZOVANÉ PODUJATIA V AKAD. ROKU 2019/2020

ĽUDSKÁ MOZAIKA CELÉHO SVETA NA MALOM KÚSKU ZEME. IZRAEL - Ing. Jana Khahil, február 2020

Izrael. Zem najrôznejších prívlastkov. Optikou, rétorikou i profesijnými skúsenosťami... Jany Khahil, Slovenky žijúcej a pracujúcej v Izraeli.

Fotky z prednášky sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz.

Plagát v pdf formáte

 

ASTRONÓMIA A MATEMATIKA, RUKA V RUKE DEJINAMI - RNDr. Anna Bálintová, CSc., január 2020

Prednáška o dvoch významných vedeckých disciplínach, ktoré sa od nepamäti vyvíjali súčasne a navzájom sa podporovali, pričom inšpiráciou im bola hlavne geometria.

Fotky z prednášky sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz.

Plagát v pdf formáte

 

ČAS VIANOČNÝ (koncert) - Komorný spevácky zbor OMNIA, december 2019

Čas vianočný na Univerzite tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline. Čas s vianočnou vôňou, hudbou , vo vianočnom šate a predovšetkým zo srdca.

Video z koncertu nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Plagát v pdf formáte

 

STROJOVÉ UČENIE - VEDIA SA POČÍTAČE UČIŤ? - prof. Ing. Martin Klimo,PhD., november 2019

Prednáška bola zameraná na otázky, či a ako sa vedia učiť počítače a v čom je rozdiel oproti učeniu ľudí ako výsledku kultúrneho vývoja. 

Fotky z prednášky sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz.

Plagát v pdf formáte

 

POZEMKOVÁ KNIHA A KATASTRE SLOVENSKA OD ČIAS UHORSKA PO DNEŠOK - Ing. Anna Seidlová, PhD., október 2019

Prvá cesta za poznaním v akademickom roku 2019/2020 nás previedla históriou pozemkovej knihy a vzniku katastrov od čias Márie Terézie, kedy začali vznikať prvé daňové predpisy až po súčasný stav máp katastra.

Fotky z prednášky sa zobrazia po kliknutí na tento odkaz.

Plagát v pdf formáte

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter
created © 2009 MZM DATA