Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza

Postup prijatia na štúdium

Ponuka štúdia

Prihláška na štúdium
Cenník
Aktuálny rozvrh 2016/2017
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Dobrovoľnícke aktivity
Projekt GAIN
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok

Voľné pokračovanie edukačno - popularizačného cyklu prednášok 20 krokov k poznaniu, ktorý bol realizovaný v ak. roku 2015/2016.

Cyklus prednášok Cesty poznávania mal opäť tendenciu spoznávať nepoznané prostredníctvom prednášok a diskusných fór. Cyklus prednášok ponúkol zaujímavé témy prostredníctvom zaujímavých ľudí, osobností z rôznych oblastí vedeckého, spoločenského a umeleckého života.

Prednášky sa konali v priestoroch Ústavu celoživotného vzdelávania ŽU na ul. 1. mája 32, v učebniach na 1. poschodí.

Vstup na prednášky bol voľný.

Fotky z realizovaných prednášok nájdete vo fotogalérii.

Realizované prednášky:

Prečo je rodina dôležitá v 21. storočí? (PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD. DipTh.), október 2016 - prednáška bola spojená s krstom publikácie Krása poznania

Matematici stredoveku - slávni ľudia s praktickou múdrosťou (RNDr. Anna Bálintová, CSc.), november 2016

Vianočné ferkvencie hudby (miešaný spevácky zbor OMNIA), december 2016

Babylon kultúr - medzikultúrna komunikácia pokračuje (Mgr. Miroslava Klempová), január 2017

Genius loci Slovenska (PaedDr. Adam Bohiník), február 2017

Facebook alebo zdieľanie tvárou v tvár (Mgr. Daniel Kotrč, PhD.), marec 2017

Virtuálna komunikácia (Alfa a omega virtuálneho sveta) (Ing. Veronika Šramová, PhD.), apríl 2017

Európa v Afrike, Afrika v Európe - migrácia a hľadanie tolerancie (Mgr. Silvester Trnovec), máj 2017

Homo ecologicus = človek prítomnosti? (Ing. Dominika Stránska), jún 2017

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA