Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2021/22 - Rozvrh
Letný semester 2021/22 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2022/2023
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

V tejto sekcii nájdete zaujímavé články, reportáže a príspevky o U3V UNIZA:

 

RÁDIO SLOVENSKO a RÁDIO REGINA

15.12.2020 odvysielalo Rádio Slovensko a Rádio Regina Stred reportáž o Univerzite tretieho veku UNIZA, ktorá v akad. roku 2020/2021 oslavuje 25. výročie svojho založenia. Pani riaditeľka a jedna z koordinátoriek priblížili poslucháčom, čo je cieľom vzdelávania na Univerzite tretieho veku, aká je jej cieľová skupina a na aké vzdelávacie oblasti sa zameriava. Venovali sa aj aktuálnej situácii, ktorá neumožňuje prezenčnú výučbu a je pre U3V UNIZA výzvou hľadať nové možnosti vzdelávania. Spomenuli pilotnú online výučbu v 2 skupinách, pričom sa zamerali najmä na vzdelávací program Zberateľstvo a filatelia, ktorý U3V UNIZA otvorila ako jediná U3V na Slovensku. Jeden zo študentov, doc. Jozef Strišš, CSc., sa podelil s poslucháčmi, čo mu prináša vzdelávanie na U3V UNIZA, čo nové sa dozvedel a ako tieto poznatky bude ďalej rozvíjať. 

Článok o programe Zberateľstvo a filatelia  s názvom "Univerzita  tretieho veku má nový program: Vyučovanie prebieha online, na toto nalákali študentov" priniesol 1. januára 2021 aj portál www.cas.sk. Celý článok nájdete TU.

 

ŽILINSKÝ VEČERNÍK - "Som seniorskou študentkou aj počas karantény"

Žilinský Večerník dňa 26.5.2020 uverejnil článok študentky U3V UNIZA p. Vierky Ďurdíkovej s názvom: Som seniorskou študentkou aj počas karantény.

Pani Ďurdíková sa v ňom podelila so svojimi negatívnymi pocitmi, ktoré ju sprevádzali po odchode z pracovného prostredia do dôchodku. Následne opisuje zlom, ktorý nastal po jej prihlásení na štúdium na našu U3V UNIZA. Vzdelávanie a dobrovoľnícka činnosť, do ktorej sa naplno zapojila jej výrazne pomohli obnoviť tvorivosť, radosť a začať tak zmysluplne a aktívne prežívať tretí vek. Autorka v článku vyzdvihuje i on-line aktivity U3V doma, do ktorých sa seniori mohli zapojiť aktuálne aj počas izolácie v období Covid-19. V závere článku pani Ďurdíková píše, že už sa teší na pokračovanie svojho štúdia aj v novom akademickom roku 2020/2021.

„Ďakujeme študentke U3V UNIZA za jej prínos k mediálnemu šíreniu dobrého mena U3V UNIZA, ktoré poctivou prácou budujeme už 25 rokov."

 

U3V DOMA - reakcie našich študentov na aktivity realizované počas prerušenia výučby

V období od 1. apríla 2020 do 15. júna 2020 pripravoval tím koordinátoriek U3V UNIZA rôzne aktivity ako náhradnú formu prezenčnej výučby, ktorá nemohla byť realizovaná. Študentom boli zasielané ozvučené prezentácie, spustili sme vlastný YouTube kanál, odvysielali sme relácie so záujímavými hosťami a zorganizovali sme niekoľko súťaží. Od viacerých študentov nám prišli reakcie, ako tieto naše aktivity vnímali a čo sa im na nich páčilo. 

Reakcie študentov si môžete prečítať TU

 

RÁDIO REGINA STRED - Seniorská rubrika

29. apríla 2020 sa pani riaditeľka, koordinátorky a študentky Univerzity tretieho veku UNIZA podelili s poslucháčmi Rádia Regina Stred s tým, ako U3V UNIZA funguje v aktuálnom období, ako komunikuje so seniormi, čo im ponúka a čo plánuje do budúcnosti. Predstavili sme jednotlivé aktivity U3V Doma a rôzne formy náhradnej výučby. Zároveň sme vyjadrili želanie skorého návratu do práce i do školských lavíc našej univerzity a pozdravili všetkých súčasných, ale i budúcich študentov. 

 

Slávnostné otvorenie pobočky Univerzity tretieho veku UNIZA v Čadci

Prejsť na reportáž TV Vaša Čadca (prostredníctvom kanála YouTube)., 2.11.2017

Slávnostné otvorenie pobočky U3V UNIZA v Čadci za účasti primátora mesta Ing. Milana Guru a riaditeľky Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA Ing. Lucie Hrebeňárovej, PhD.

 

SCHODY - jediný seniorský časopis vydávaný medzi Univerzitami tretieho veku na Slovensku

Prejsť na webovú stránku mesta Žilina, 2.11.2017

"Časopis Schody - nástroj rozvoja mediálnej gramotnosti seniorov" je názov projektu Ústavu celoživotného vzdelávania spolufinancovaného z dotácie Ministerstva kultúry SR.

 

Univerzita vzdelávala seniorov

Prejsť na reportáž TV Považie, 31.10.2017

Privítanie študentov prvého ročníka na pôde Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici za účasti riaditeľa Obchodnej akadémie Ing. Petra Bologu, lektora št. programu Základy práce s počítačom Ing. Petra Kvaššaya a koordinátoriek U3V UNIZA.

Študovať na Univerzite tretieho veku sa dá aj v Považskej Bystrici

Prejsť na Považskobystrické novinky č. 38/2017, str. 5; 19.9.2017

V priestoroch Obchodnej akadémie otvára U3V UNIZA aj v akademickom roku 2017/2018 štúdium prvého ročníka 2-ročného študijného programu Základy práce s počítačom.

Pokračujeme vo zvyšovaní finančnej gramotnosti seniorov

Prejsť na webovú stránku Deň finančnej gramotnosti

Spolupráca s Nadáciou PARTNERS začala na U3V UNIZA v roku 2013, kedy bol do študijnej ponuky zaradený 1-ročný študijný modul Finančná gramotnosť. Nepretržitá spolupráca pokračuje v akademickom roku 2016/2017 výučbou študijného programu Finančná gramotnosť pre život.

Univerzita tretieho veku na obchodnej akadémii pokračuje

Prejsť na Považskobystrické novinky č. 43/2016, str. 9; 25.10.2016

Štúdium na U3V UNIZA je možné absolvovať aj v pobočke v Považskej Bystrici. Od roku 2013 je pre záujemcov v tomto meste realizovaná výučba 2-ročného študijného programu Základy práce s počítačom v priestoroch Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici.

Dobrovoľníctvo seniorov vo vzdelávaní je realitou

Prejsť na webovú stránku Žilinskej univerzity; 14.10.2016

V snahe rozšíriť dobrovoľníctvo za hranice univerzity pripravila U3V UNIZA seniorom možnosť  prezentovať svoj aktívny postoj k životu priamo medzi stredoškolskou mládežou na workshope s názvom: Starý človek – mýty a fakty. Seniori prostredníctvom zážitkových úloh mapovali povedomie mládeže o živote starších ľudí a búrali prípadné predsudky voči sebe navzájom..

Článok bol zverejnený aj na www.nasa zilina.sme.sk, www.zilina.sk, www.zilinskyvecernik.sk.

SCHODY - časopis študentov Univerzity tretieho veku v Žiline

Prejsť na Spravodajcu Žilinskej univerzity č. 3/2016, str. 24, máj - jún 2016

Okrem získania nových vedomostí a zručností v rámci výučby na U3V UNIZA nachádzajú študenti možnosť uplatnenia aj v dobrovoľníckych aktivitách. Jednou z nich je tvorba časopisu SCHODY.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter
created © 2009 MZM DATA