Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
Prihláška na štúdium
Cenník
Aktuálny rozvrh 2017/2018
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Dobrovoľnícke aktivity
Projekt GAIN
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

Výšku poplatkov za štúdium v akademickom roku 2017/2018 stanovuje Cenník č. 200, v ktorom je uvedená aj výška storno poplatkov pri odhlásení sa zo štúdia.
 
 
Cenník platný pre ak. rok 2018/2019 bude na stránke zverejnený po schválení kvestorkou UNIZA, v druhej polovici marca 2018.
 
Výber z Cenníka č. 200 o výške poplatkov za štúdium na Univerzite tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2017/2018:
 

Št. program/ modul

Ročník

Sociálne postavenie

Suma

Osobnosti Slovenska

Človek a umenie

Zdravý životný štýl seniora

I.

dôchodca a invalidný dôchodca (po predložení preukazu ZŤP)

35 EUR/ak. rok

pracujúci

50 EUR/ak rok

Základy práce s počítačom

I., II.

dôchodca a invalidný dôchodca (po predložení preukazu ZŤP)

50 EUR/ak. rok

pracujúci

60 EUR/ak. rok

Finančná gramotnosť pre život

Kultúra prejavu

Tretí vek

I.

dôchodca a invalidný dôchodca (po predložení preukazu ZŤP)

35 EUR/ak. rok

pracujúci

50 EUR/ak. rok

Tvorba pre médiá II. I. dôchodca a invalidný dôchodca (po predložení preukazu ZŤP) 40 EUR/ak. rok
pracujúci 55 EUR/ak. rok

Digitálne multimédiá

Práca s tabletom a mobilom

Pokročilá práca s PC

Užitočné programy pre PC

I.

dôchodca a invalidný dôchodca (po predložení preukazu ZŤP)

55 EUR/ak. rok

pracujúci

60 EUR/ak. rok

Klubové prednášky

I.

pracujúci, dôchodca a invalidný dôchodca (po predložení preukazu ZŤP) - jednotný poplatok

45 EUR/ak. rok

Pohybovo-relaxačné cvičenie

I.

pracujúci, dôchodca a invalidný dôchodca (po predložení preukazu ZŤP) - jednotný poplatok

70 EUR/ak. rok*

*Poplatok je možné uhradiť v dvoch splátkach - 1. splátka v riadnom termíne pri prihlásení sa na Pohybovo-relaxačné cvičenie podľa zásad Štatútu Univerzity tretieho veku, Smernice č. 83, poplatok vo výške 35 EUR; 2. splátka po ukončení zimného semestra v termíne do 31. januára 2018, poplatok vo výške 35 EUR.

Výšku poplatkov za štúdium v pobočke v Považskej Bystrici v akademickom roku 2017/2018 stanovuje Cenník č. 201, v ktorom je uvedená aj výška storno poplatkov pri odhlásení sa zo štúdia.

Úplné znenie Cenníka č. 201 (v pdf verzii) sa zobrazí po kliknutí na tento odkaz.

Výšku poplatkov za štúdium v pobočke v Čadci v akademickom roku 2017/2018 stanovuje Cenník č. 207.

Úplné znenie Cenníka č. 207 (v pdf verzii) sa zobrazí po kliknutí na tento odkaz.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA