Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Zimný semester 2018/19 - Rozvrh
Záverečné práce
Letný semester 2018/19 - Rozvrh
Kontaktné údaje
Pobočka Čadca
   Aktívny senior
   Kysucké dominanty
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza
Ponuka štúdia
Postup prijatia na štúdium
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Spolupracujúce organizácie
Projekty
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár
Ochrana osobných údajov

V snahe priblížiť proces vzdelávania čo najbližšie k cieľovej skupine seniorov realizuje Univerzita tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline od októbra 2017 vyučovací proces aj v meste Čadca. Vďaka spolupráci s Mestskou políciou v Čadci a mestom Čadca sa prednášky konajú v priestoroch radnice mesta Čadca, na námestí Slobody 30.

V akademickom roku 2018/2019 sú v meste Čadca otvorené tieto 1-ročné štúdijné moduly:

(podrobnosti o každom module sa rozbalia po kliknutí na príslušný názov)

 

Otvorenia akademického roka 2018/2019

V pobočke U3V UNIZA v meste Čadca sa 17. októbra 2018 uskutočnilo otvorenie študijných modulov Aktívny Senior a Kysucké dominanty za účasti primátora mesta, Ing. Milana Guru, riaditeľky ÚCV UNIZA, Ing. Lucie Hrebeňárovej, PhD. a zástupcu Kysuckého múzea v Čadci, Mgr. Tomáša Adamčíka, PhD.  - videoreportáž z tejto udalosti sa zobrazí po kliknutí na tento odkaz.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA