Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
25. výročie U3V
U3V DOMA
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Záverečné práce
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2020/2021
Postup prijatia na štúdium
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Zborník vybraných prác študentov
Občianske združenie GNOSIS
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

POKYNY:

1. Študent si vyberá jednu z ponúkaných tém vo svojom vzdelávacom programe/module.

2. Predpísaný formát záverečnej práce sa rozbalí po kliknutí na tento odkaz.V prípade, že chcete formát použiť na priame vpisovanie textu, použite tento odkaz. (Súbor je uložený vo formáte Microsoft Word 97-2003).

3. Záverečné hodnotenie bude realizované iba prostredníctvom e-mailu. Študent zašle svoju záverečnú prácu príslušnej koordinátorke, ktorá zabezpečí jej hodnotenie u konkrétneho zadávateľa témy, t.j. lektora formou e-mailu. Následne s hodnotením oboznámi študenta.

 

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC - LS 2019/2020:

 

DEJINY ŽILINY (1. ročník)

- koordinátorka: Ing. Janka Sňahničanová, e-mail: janka.snahnicanova@uniza.sk

 • Ktoré remeslá v Žiline stále pretrvávajú už od novoveku? (napr. krajčírstvo, dielne, firmy, jednotlivci) - lektor: Mgr. Martina Bernátová
 • Aké nové remeslá môžeme v Žiline nájsť? - lektor: Mgr. Martina Bernátová
 • Čo vzácne nám zanechali predkovia (kultúrne dedičstvo v mojej rodine, obci, meste či regióne) - lektor: Mgr. Katarína Kendrová
 • Ako sme žili (spomienky na život a tradície z môjho detstva a mladosti) - lektor: Mgr. Katarína Kendrová

 

OSOBNOSTI SLOVENSKA (1. ročník) 

- koordinátorka: Ing. Martina Kardošová, e-mail: martina.kardosova@uniza.sk

 • Slovenské hviezdy na astronomickom nebi (Pajdušáková, Štefánik, Vereš,..) - lektor: RNDr. Anna Bálintová, CSc.
 • Dionýz Ilkovič – slovenský fyzik, ktorý sa dotkol Nobelovej ceny - lektor: RNDr. Anna Bálintová, CSc.
 • História slovenského hokeja - lektor: Mgr. Peter Mútňan
 • História slovenského futbalu - lektor: Mgr. Peter Mútňan
 • Tri osobnosti slovenského hokeja (ich stručný životopis, čo dosiahli, čím sú výnimoční) - lektor: Mgr. Peter Mútňan
 • Tri osobnosti slovenského futbalu (ich stručný životopis, čo dosiahli, čím sú výnimoční) - lektor: Mgr. Peter Mútňan

 

JA A MOJE STARNUTIE (1. ročník) 

- koordinátorka: Ing. Janka Sňahničanová, e-mail: janka.snahnicanova@uniza.sk

 • Zásady správnej výživy seniorov - lektor: MUDr. Mária Palenicová
 • Starostlivosť o rodinné zdravie - lektor: MUDr. Anna Altusová
 • Komunikácia medzi generáciami - lektor: Mgr. Alexandra Kuročková
 • Ako si udržať pamäť v dobrej kondícii - lektor: PhDr. Alena Fialová, PhD.

 

KULTUROLÓGIA 

- koordinátorka: Ing. Janka Sňahničanová, e-mail: janka.snahnicanova@uniza.sk

 • Rodina a prechodové rituály (krst, iniciácia, svadba, pohreb) - lektor: Mgr. Katarína Kendrová
 • Dobrý človek (dejiny etiky, etické kódexy) - lektor: Mgr. Lenka Mihalicová
 • Krása v nás a okolo nás, umenie a gýč - lektor: Kristína Vavrová
 • Komunikácia, rétorika, vplyv čítaného slova na hovorené slovo - lektor: Mgr. Katarína Pankuchová, PhD.
 • Spoločenské zvyklosti v iných krajinách, medzikultúrna komunikácia - lektor: Mgr. Alexandra Kuročková

 

OBRÁZKY SLOVENSKA

- koordinátorka: PhDr. Ľubica Mindeková, e-mail: lubica.mindekova@uniza.sk

 • Pozoruhodný región, alebo lokalita  Slovenska, ktoré ma zaujali - lektor: doc. Ing. Peter Jančura, PhD.
 • Krajina ako príbeh, ktorý chcem niekomu prerozprávať - lektor: doc. Ing. Peter Jančura, PhD.
 • Vlkolínec - vôňa dreva a čaro slovenskej ľudovej architektúry (rozprávanie či úvaha - o človeku a "jeho krajine", priestore a súznení s ním) - lektor: Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.
 • Levoča - známa–neznáma (zaujímavá stavba, architektonický detail, osobnosť či historická udalosť genia loci) - lektor: Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.

 

SENIORSKÁ ŠKOLA ŽURNALISTIKY

- koordinátorka: PhDr. Ľubica Mindeková, e-mail: lubica.mindekova@uniza.sk

 • Moja kreativita (nápady a inšpirácie) pri písaní fejtónu, glosy, komentára, interview - lektor: Mgr. Katarína Pankuchová, PhD.
 • Alfa a omega dobrého (kvalitného) novinára - lektor: Henrieta Ďurovová

 

SLOVO HOVORENÉ I PÍSANÉ...

- koordinátorka: PhDr. Ľubica Mindeková, e-mail: lubica.mindekova@uniza.sk

 • Kniha môjho života (detstva, dospelosti...) - lektor: PhDr. Peter Mišák
 • Ja rétor (moje plusy, moje mínusy) - lektor: Mgr. Jozef Šimonovič

 

KYSUCKÉ DOMINANTY (pobočka Čadca)

- koordinátorka: PhDr. Ľubica Mindeková, e-mail: lubica.mindekova@uniza.sk

 • Stredoveké Kysuce, najstaršie písomné dejiny očami mojej generácie - lektor: Mgr. Adam Buchta
 • Sakrálne stavby na Kysuciach - lektor: PhDr. Marián Liščák, PhD.
 • Historická budova v meste Čadca - lektor: PhDr. Marián Liščák, PhD.
 • Výnimočná osobnosť Kysúc (jej život, talent, prínos) - lektor: PhDr. Daniel Husárik
 • Dejiny kysuckého priemyslu v 20. storočí - lektor: Mgr. Martin Turóci, PhD.
 • Čepiec a jeho zdobenie - lektor: Mgr. Helena Kotvasová
 • Výšivky na odevných a bytových doplnkoch - lektor: Mgr. Helena Kotvasová

 

PRÁVNO-PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM (pobočka Čadca)

- koordinátorka: PhDr. Ľubica Mindeková, e-mail: lubica.mindekova@uniza.sk

 • Štastie v našom vnútri - čo lieči a dokáže potešiť našu dušu? - lektor: Mgr. Blanka Babuljáková
 • Kniha môjho života - čo ma urobilo silným na ceste životom? - lektor: Mgr. Blanka Babuljáková

 

PAMIATKY UNESCO (2. ročník)

- koordinátorka: PhDr. Ľubica Mindeková, e-mail: lubica.mindekova@uniza.sk

 • Pozoruhodné lokality v okolí (kultúrne, prírodné), ktoré si zaslúžia pozornosť - lektor: doc. Ing. Peter Jančura, PhD.
 • Svetové dedičstvo nášho regiónu - lektor: doc. Ing. Peter Jančura, PhD.
 • Architektúra, pamiatky a mestá ako brána do iných kultúr (rozprávanie alebo úvaha o niektorej krajine Ázie, Blízkeho Východu, Indie či Afriky) - lektor:  Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.

 

POZNÁME SI SLOVENSKO (2. ročník) 

- koordinátorka: Ing. Janka Sňahničanová, e-mail: janka.snahnicanova@uniza.sk

- táto skupina ešte nemá odučený letný semester, preto si študent môže vybrať voľnú tému zo zimného semestra alebo aj z iných vzdelávacích programov, či modulov. Témy zo zimného semestra nájdete TU

 

ČLOVEK A UMENIE (3. ročník) 

- koordinátorka: PhDr. Ľubica Mindeková, e-mail: lubica.mindekova@uniza.sk

 • Fenomén zvaný HUDBA - lektor: Marta Gáborová
 • Hlas - najdokonalejší hudobný nástroj - lektor: Marta Gáborová
 • Významné skladateľské osobnosti od renesancie po 21. storočie - lektor: Marta Gáborová
 • Opereta a muzikál - lektor: Marta Gáborová
 • Filmová hudba a populárna hudba - lektor: Marta Gáborová
 • Ako ovplyvnila hudba môj život? - lektor: Marta Gáborová
 • Pozitívne účinky spoločenského tanca na zdravie v seniorskom veku - lektor: Ing. Janka Sňahničanová
 • Aký význam má tanec v mojom živote? - lektor: Ing. Janka Sňahničanová
 • Tanec - fenomén historický, kultúrny a sociálny - lektor: Ing. Janka Sňahničanová

 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL SENIORA (3. ročník) 

- koordinátorka: Ing. Janka Sňahničanová, e-mail: janka.snahnicanova@uniza.sk

 • Citové potreby v seniorskom veku - lektor: MUDr. Anna Altusová
 • Udržiavanie fyzickej kondície - lektor: Elena Babíková
 • Je sterilita v domácnosti nevyhnutná? - lektor: RNDr. Dana Šedová
 • Miesto seniora v rodine kedysi a dnes - lektor: Mgr. Monika Reitšpís
 • Mať prečo žiť - lektor: Mgr. Monika Reitšpís

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA