Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2020/21 - Rozvrh
Letný semester 2020/21 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2021/2022
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

POKYNY:

1. Študent si vyberá jednu z ponúkaných tém vo svojom vzdelávacom programe/module.

2. Predpísaný formát záverečnej práce sa rozbalí po kliknutí na tento odkaz.V prípade, že chcete formát použiť na priame vpisovanie textu, použite tento odkaz. (Súbor je uložený vo formáte Microsoft Word 97-2003).

3. Záverečné hodnotenie bude realizované iba prostredníctvom e-mailu. Študent zašle svoju záverečnú prácu príslušnej koordinátorke, ktorá zabezpečí jej hodnotenie u konkrétneho zadávateľa témy, t.j. lektora formou e-mailu. Následne s hodnotením oboznámi študenta.

 

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC - 2021/2022:

 

AMERIKA - AKO JU NEPOZNÁME

- koordinátorka: PhDr. Ľubica Mindeková, e-mail: lubica.mindekova@uniza.sk

 • Národný park v Amerike, ktorý som navštívila/navštívil - lektor: prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., EMBA
 • Národný park v Amerike, ktorý by som rád navštívila/navštívil - lektor: prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., EMBA
 • Amerika, ako ju nepoznáme, môj pohľad (téma by mala obsahovať prírodný div Ameriky) - lektor: prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., EMBA
 • Amerika, ako ju nepoznáme, príbeh (téma by mala obsahovať prírodný div Ameriky) - lektor: prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., EMBA
 • Vlastná téma - lektor: prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., EMBA
 • Južná Amerika - Krajina Inkov - lektor: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
 • Nazca - záhadné obrazce - lektor: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
 • Extrémy Bolívie - Cesta smrti v Bolívii - lektor: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
 • Titicaca - najvyššie položené splavné jazero sveta - lektor: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
 • Soľné jazero - lektor: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
 • Bohatstvo Južnej Ameriky - lektor: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
 • Púšť Atacama - lektor: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
 • Vlastná téma - lektor: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
 • Aljaška – najlepší a najhorší obchod v histórii USA a Ruska - lektorka: Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
 • Ríša Mayov - lektorka: Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
 • Panamský prieplav - história výstavby a zaujímavosti (fiktívny rozhovor) - lektorka: Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
 • Mexiko - krajina Aztékov - lektorka: Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
 • Mexiko - pútnické miesta - lektorka: Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
 • Metropoly Južnej Ameriky – Santiago da Chile, Buenos Aires, Rio de Janeiro - lektorka: Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
 • Patagónia a stopy Martina Kukučína v Ohňovej zemi - lektorka: Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
 • Objavitelia, dobyvatelia, kolonizátori - lektorka: Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
 • Môj obľúbený spisovateľ či básnik z USA,  Čile, Kolumbie,... - lektorka: Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
 • Amerika z pohľadu tanca, hudby a rytmov (rock´n roll, country, latino, ...) ... (denník – hudba a rytmy, ktoré ma sprevádzali v mojom živote)- lektorka: Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
 • Vlastná téma - lektorka: Dr. h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

 

OBRÁZKY SLOVENSKA

- koordinátorka: PhDr. Ľubica Mindeková, e-mail: lubica.mindekova@uniza.sk

 • Vlkolínec - vôňa dreva a čaro slovenskej ľudovej architektúry - lektorka: Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.
 • Levoča - známa-neznáma - lektorka: Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.
 • Pozoruhodný región alebo lokalita Slovenska, ktoré ma zaujali - lektor: doc. Ing. Peter Jančura, PhD.
 • Krajina ako príbeh, ktorý chcem niekomu porozprávať  - Aké obrazy v krajine ma zaujali? Miesto, či celé územie, či rozľahlý priestor krajiny? - lektor: doc. Ing. Peter Jančura, PhD.

 

PRÍRODNÉ VEDY V KOCKE

- koordinátorka: Ing. Martina Kardošová, e-mail: martina.kardosova@uniza.sk

 • Intuícia a predstavivosť verzus vedomosti - lektorka: RNDr. Anna Bálintová, CSc.
 • Moje stretnutie so "Zlatým rezom" - lektorka: RNDr. Anna Bálintová, CSc.
 • Magnetické javy a živé organizmy - lektor: PaedDr. Ľubomír Konrád
 • Elektrostatika naša každodenná - lektor: PaedDr. Ľubomír Konrád
 • Klimatická zmena a jej možné dôsledky na život na severozápade Slovenska - lektorka: Mgr. Miriam Jarošová, PhD.
 • Ako sa adaptovať na život v meste v období klimatickej zmeny - lektorka: Mgr. Miriam Jarošová, PhD.

 

SEBAPOZNANIE AKO CESTA K SPOKOJNOSTI

- koordinátorka: Ing. Janka Sňahničanová, posielať do 2.6.2021 na e-mail: janka.snahnicanova@uniza.sk

 • Kreativita bežného dňa - prečo je dôležité nezanevrieť na tvorivé aktivity lektorkaMgr. Martina Petríková

 • Stres a zdravie - psychosomatické súvislosti medzi telom a dušou lektorkaMgr. Martina Petríková

 • Sebapoznanie ako cesta k riešeniu a predchádzaniu konfliktov lektorkaMgr. Martina Petríková

 • Sebareflexia/úvaha - Moje silné a slabé stránky lektorkaMgr. Júlia Švecová

 • Dôležitosť vzťahovej väzby pre výchovu a vzdelávanie dieťaťa lektorkaMgr. Júlia Švecová

 • Psychohygiena v čase korony lektorkaMgr. Monika Reitšpís

 • Rozdiel medzi sebaľútosťou a súcitom so sebou lektorkaMgr. Monika Reitšpís

 • Asertivita v komunikácii s rodinou lektorkaMgr. Monika Reitšpís

 • Ktorá rola seniora v rodine je pre mňa najdôležitejšia lektorkaMgr. Monika Reitšpís

 

ZBERATEĽSTVO A FILATELIA

- koordinátorka: Ing. Martina Kardošová, e-mail: martina.kardosova@uniza.sk

Témy záverečných prác sa Vám zobrazia po kliknutí na tento odkaz.

 

ŽURNALISTICKÉ PRAKTIKUM

- koordinátorka: PhDr. Ľubica Mindeková, e-mail: lubica.mindekova@uniza.sk

 

PRÁVNO-PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM (pobočka Považská Bystrica) 

- koordinátorka: Ing. Martina Kardošová, e-mail: martina.kardosova@uniza.sk

 • Ústava SR  - základné ľudské práva a slobody - lektorka: Mgr. Gabriela Kompišová
 • Mediácia - osoba a osobnosť mediátora - lektorka: Mgr. Gabriela Kompišová
 • Právo na spravodlivé súdne konanie - lektor: Mgr. Peter Mészáros, PhD.
 • Ako stres ovplyvňuje naše zdravie - psychosomatické súvislosti medzi telom a dušou - lektorka: Mgr. Martina Petríková
 • Čo robiť, aby sme stresom nevyhoreli - lektorka: PhDr. Alena Fialová, PhD.
 • Ako si lepšie pamätať - lektorka: PhDr. Alena Fialová, PhD.

 

KYSUCKÉ DOMINANTY II. (pobočka Čadca)

- koordinátorka: PhDr. Ľubica Mindeková, e-mail: lubica.mindekova@uniza.sk

 • Osobnosť národovca Jána Palárika - lektor: Mgr. Tomáš Adamčík, PhD.
 • Osobnosť mojej obce (vlastný výber významnej i menej známej osobnosti)lektor: Mgr. Tomáš Adamčík, PhD.
 • Epidémie na Kysuciach do roku 1918 - lektor: PhDr. Marián Liščák, PhD.
 • Hladomory na Kysuciach - lektor: PhDr. Marián Liščák, PhD.
 • Hospodársky vývoj Kysúc v medzivojnovom období - lektor: Mgr. Martin Turóci, PhD.
 • Kultúrny vývoj Kysúc v medzivojnovom období - lektor: Mgr. Martin Turóci, PhD.
 • Remeslo, ktoré zaniklo, ale ja si ho stále pamätám: ktoré remeslá, remeselníci zanikli vo vašom okolí a dnes sa im už nikto nevenuje?  - lektor: Mgr. Adam Buchta
 • "Skazky" majstrov: poznáte nejaké remeselné postupy, tajomstvá majstrov remeselníkov, prípadne ich rozprávania s istým nádychom tajomna či mágie?- lektor: Mgr. Adam Buchta

 

PRÁVNO-PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM II. (pobočka Čadca)

- koordinátorka: PhDr. Ľubica Mindeková, e-mail: lubica.mindekova@uniza.sk

 • Úvaha/zamyslenie sa nad psychológiou života na vybranú tému z prednášok letného semestra - lektorka: Mgr. Janka Babuljáková, PhD.

 

DEJINY ŽILINY (2. ročník)

- koordinátorka: Ing. Janka Sňahničanová, posielať do 27.5.2021 na e-mail: janka.snahnicanova@uniza.sk

 • Historické jadro a architektonické pamiatky Žiliny - lektor: Mgr. Michal Jurecký
 • Môj div Žiliny - lektor: Mgr. Peter Šimko
 • Žilina môjho detstva - lektor: Mgr. Peter Šimko
 • Budatínsky zámok a ja - lektor: Mgr. Peter Šimko
 • Literárny život v Žiline, ako si ho ja pamätám - lektor: Ing. Ján Ničík
 • Voľná téma viažuca sa k odprednášanému učivu ročníka

 

OSOBNOSTI SLOVENSKA (2. ročník) 

- koordinátorka: Ing. Martina Kardošová, e-mail: martina.kardosova@uniza.sk

 • Osobnosti slovenskej vedy a ich postavenie v období technickej revolúcie 19. a 20. storočia - lektor: prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
 • Jozef Murgaš a jeho dielo v kontexte dneška - lektor: prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
 • Osobnosť slovenskej vedy 18. - 20. storočia, ktorá ma najviac zaujala - lektor: prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
 • Osobnosť slovenskej architektúry - lektorka: Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.
 • Herecké osobnosti divadiel v Žiline a Martine - lektorka: Mgr. et Mgr.art. Adriana Totiková, PhD.
 • Ženy režisérky v slovenskom divadle - lektorka: Mgr. et Mgr.art. Adriana Totiková, PhD.

 

JA A MOJE STARNUTIE (2. ročník) 

- koordinátorka: Ing. Janka Sňahničanová, posielať do 31.5.2021 na e-mail: janka.snahnicanova@uniza.sk

 • Praktické rady na ekologickú starostlivosť o domácnosť - lektorka: Mgr. Květa Kicková

 • Moja priateľská záhrada - lektorka: Mgr. Květa Kicková

 • Môj pobyt v kúpeľoch - lektorka: MUDr. Anna Altusová

 • Bylinky v každodennom živote - lektorka: Mgr. Eva Gregušková

 • Liečivé rastliny v kuchyni - lektorka: Mgr. Eva Gregušková

 • Stres a zdravie - psychosomatické súvislosti medzi telom a dušou lektorkaMgr. Martina Petríková

 

PAMIATKY UNESCO (3. ročník)

- koordinátorka: PhDr. Ľubica Mindeková, e-mail: lubica.mindekova@uniza.sk

 • Európa verzus kultúry Strednej / Južnej Ameriky - lektorka: Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.
 • Americké kultúry a ich náboženstvo, chrámy - lektorka: Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.
 • Komu patrí kultúrne dedičstvo? - lektor: Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD.
 • Kroj z mojej dediny je najkrajší v celom chotári - lektorka: Ing. Miroslava Solčianska, PhD.
 • Kroj a ľudové ornamenty sa nikdy nestratia - lektorka: Ing. Miroslava Solčianska, PhD.

 

POZNÁME SI SLOVENSKO (3. ročník) 

- koordinátorka: Ing. Janka Sňahničanová, posielať do 3.6.2021 na e-mail: janka.snahnicanova@uniza.sk

 • Osobnosti slovenskej medicíny - lektorka: MUDr. Anna Altusová
 • Vincent Hložník a jeho dielo - lektor: Mgr. art. Andrej Mazúr
 • Opíšte formou úvahy (malej eseje) postavu Maríny A. Sládkoviča (použite 500 slov)lektor: PhDr. Peter Mišák
 • Vyjadrite pomocou 500 slov charakteristické črty Magdalény v diele Margity Figuli Tri gaštanové kone (použite 500 slov) - lektor: PhDr. Peter Mišák
 • Pokrokové ženy v slovenskej histórii - lektorka: Mgr. Ivana Dibdáková

 

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA