Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
25. výročie U3V
U3V DOMA
Cyklus MENDELU
Cesty poznávania
20 rokov poznania
Zimný semester 2021/22 - Rozvrh
Letný semester 2021/22 - Rozvrh
Záverečné práce
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
ŠTÚDIUM 2022/2023
Prihláška na štúdium
Postup prijatia na štúdium
   Poplatky za štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Zborník vybraných prác študentov
Časopis SCHODY
LETNÁ ŠKOLA PRE SENIOROV
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Kalendár
Ochrana osobných údajov

POPLATOK ZA ŠTÚDIUM JE POTREBNÉ ZAPLATIŤ AŽ PO ZASLANÍ POKYNOV OD KOORDINÁTORKY.

 

POPLATOK JE MOŽNÉ ZAPLATIŤ:

1. Prevodom na účet

Účet č. 7000166707/8180 (č. účtu v tvare IBAN: SK3181800000007000166707), variabilný symbol 141001.

Do správy pre prijímateľa je nevyhnutné uviesť priezvisko študenta, za ktorého je platba realizovaná - najmä v prípade platby z iného účtu (priateľka, dcéra apod.) a skratku príslušného vzdelávacieho programu alebo modulu (skratku nájdete v letáku daného programu alebo modulu).

Termín a spôsob platby je potrebné nahlásiť mailom príslušnej koordinátorke (jej meno a mailovú adresu takisto nájdete v letáke daného programu alebo modulu).

 

2. Poštovým poukazom na účet typu "R"

Č. účtu: 7000166707 (č. účtu v tvare IBAN: SK3181800000007000166707), kód banky: 8180, variabilný symbol: 141001

Adresát:

Žilinská univerzita

Univerzita tretieho veku

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

Termín a spôsob platby je potrebné nahlásiť telefonicky alebo mailom: 041/513 50 57, 041/513 50 43, 0918/971 108 alebo u3a@uniza.sk

 
VÝŠKU POPLATKOV ZA ŠTÚDIUM  nájdete v aktuálnom CENNÍKU, ktorý sa Vám zobrazí po kliknutí na tento odkaz.
 

 

Oznam pre zamestnancov Žilinskej univerzity

Zamestnanci Žilinskej univerzity si môžu za kalendárny rok 2021 uplatniť príspevok zo Sociálneho fondu vo výške 40 € na vzdelávacie aktivity organizované pracoviskom UNIZA.

Ak ste alebo budete študentom niektorého zo vzdelávacích modulov/programov Univerzity tretieho veku UNIZA a realizujete úhradu poplatku za štúdium v roku 2021, je potrebné vyplniť formulár "Žiadosť o príspevok na vzdelávacie aktivity zamestnancov UNIZA za rok 2021", ktorý je prílohou Doplnku č.1 Kolektívnej zmluvy UNIZA, podpísať ho a odovzdať koordinátorke U3V UNIZA, príp. poslať internou poštou (kolotočom) na adresu: Univerzita tretieho veku, Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA.

Príspevok zo Sociálneho fondu sa nevzťahuje na doktorandov UNIZA. Všetky príspevky zo sociálneho fondu (s výnimkou príspevku na stravovanie) podliehajú daniam a odvodom.

 

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
Učiteľský Newsletter
created © 2009 MZM DATA