Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
Novinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Prievidza

Postup prijatia na štúdium

Ponuka štúdia

Prihláška na štúdium
Cenník
Aktuálny rozvrh 2016/2017
   Témy záverečných prác
   Dejiny Žiliny
   Jedinečnosti Slovenska
   Pamiatky UNESCO
   Právo - systém hodnôt
   Dejiny Európy
   Zdravý životný štýl
   Psychológia/ filozofia
   Človek a umenie
   Tretí vek
   Tvorba pre médiá II.
   Základy práce s počítačom, 1. ročník
   Základy práce s PC, 2. ročník
   Pokročilá práca s PC
   Užitočné programy pre PC, 1.skupina
   Užitočné programy pre PC, 2.skupina
   Práca s tabletom a mobilom
   Digitálne multimédiá
   Pohybovo - relaxačné cvičenia
   Klubové prednášky
   Kultúra prejavu
   Ako správne fotografovať?
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Dobrovoľnícke aktivity
Projekt GAIN
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok

V ak. roku 2016/2017 bola na U3V UNIZA realizovaná výučba nasledovne:

(Rozvrh sa rozbalí po kliknutí na názov príslušného št. programu alebo modulu.)

1. ROČNÍK

Dejiny Žiliny

Jedinečnosti Slovenska

Finančná gramotnosť pre život

Tvorba pre médiá

Základy práce s počítačom

Pokročilá práca s PC

Užitočné programy pre PC, 1. skupina

Užitočné programy pre PC, 2. skupina

Digitálne multimédiá

Práca s tabletom a mobilom

Pohybovo - relaxačné cvičenie

 

2. ROČNÍK

Pamiatky UNESCO

Právo - systém hodnôt

Dejiny Európy

Základy práce s PC

 

3. ROČNÍK

Zdravý životný štýl

Psychológia a filozofia

Človek a umenie

Klubové prednášky

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA