Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Aktuálny rozvrh 2018/2019
   Témy záverečných prác
   Pohybovo - relaxačné cvičenia
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
Prihláška na štúdium
Cenník
Dobrovoľníctvo vo vzdelávaní
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

V ak. roku 2018/2019 je na U3V UNIZA realizovaná výučba nasledovne:

(Rozvrh jednotlivých študijných programov alebo modulov sa otvorí po kliknutí na ich názov.)

1. ROČNÍK - Žilina

Pamiatky UNESCO

Poznáme si Slovensko?

Právo - systém hodnôt

Tretí vek II.

Kultúra prejavu II.

Ako správne fotografovať?

Afrika ako ju nepoznáme

Seniorská škola žurnalistiky

Základy práce s počítačom - 1. skupina

Základy práce s počítačom - 2. skupina

Pokročilá práca s PC

Užitočné programy pre PC

Google aplikácie

Práca s tabletom a mobilom

Pohybovo - relaxačné cvičenie - utorok

Pohybovo - relaxačné cvičenie - streda

Pohybovo - relaxačné cvičenie - štvrtok

 

1. ROČNÍK - pobočka Čadca

Aktívny senior

Kysucké dominanty

 

2. ROČNÍK - Žilina

Človek a umenie

Zdravý životný štýl seniora

Základy práce s počítačom

 

2. ROČNÍK - pobočka Považská Bystrica

Základy práce s počítačom

 

3. ROČNÍK- Žilina

Dejiny Žiliny

Jedinečnosti Slovenska

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA