Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cesty poznávania
20 rokov poznania
Poslanie Univerzity tretieho veku
Štatút Univerzity tretieho veku
Kontaktné údaje
Pobočka Považská Bystrica
Pobočka Čadca
Pobočka Prievidza
Postup prijatia na štúdium
Ponuka štúdia
Prihláška na štúdium
Cenník
Aktuálny rozvrh 2017/2018
   Témy záverečných prác
   Človek a umenie
   Zdravý životný štýl seniora
   Dejiny Žiliny
   Jedinečnosti Slovenska
   Pamiatky UNESCO
   Právo - systém hodnôt
   Dejiny Európy
   Tretí vek
   Kultúra prejavu
   Tvorba pre médiá II.
   Ako správne fotografovať?
   Základy práce s počítačom, 1. ročník
   Základy práce s počítačom, 2. ročník
   Pokročilá práca s PC
   Užitočné programy pre PC, 1.skupina
   Užitočné programy pre PC, 2.skupina
   Digitálne multimédiá
   Práca s tabletom a mobilom
   Pohybovo - relaxačné cvičenia
Časopis SCHODY
Zborník vybraných prác študentov
Letná škola pre seniorov
Dobrovoľnícke aktivity
Projekt GAIN
Projekty
Spolupracujúce organizácie
Občianske združenie GNOSIS
Napísali o nás
Vyhodnotenie dotazníkov
Ponuka prednášok
Kalendár

V ak. roku 2017/2018 je na U3V UNIZA realizovaná výučba nasledovne:

(Rozvrh jednotlivých študijných programov alebo modulov sa rozbalí po kliknutí na ich názov.)

1. ROČNÍK

Človek a umenie

Zdravý životný štýl seniora

Tretí vek

Kultúra prejavu

Tvorba pre médiá II.

Ako správne fotografovať?

Základy práce s počítačom

Pokročilá práca s PC

Užitočné programy pre PC, 1. skupina

Užitočné programy pre PC, 2. skupina

Digitálne multimédiá

Práca s tabletom a mobilom

Pohybovo - relaxačné cvičenie

 

2. ROČNÍK

Dejiny Žiliny

Jedinečnosti Slovenska

Základy práce s počítačom

 

3. ROČNÍK

Pamiatky UNESCO

Právo - systém hodnôt

Dejiny Európy

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA