Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cambridge jazykové skúšky
Skúšky Goetheho inštitútu
   Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
   Úroveň A2
   Úroveň B1
   Úroveň B2
   Termíny prípravných kurzov
   Termíny Goethe-Zertifikat skúšok
   Prihláška na Goethe-Zertifikat skúšku
   Podmienky spracovania osobných údajov
Kontakt

GOETHE- ZERTIFIKAT A2

START DEUTSCH 2

 

Upevnite si svoje vedomosti a naštartujete znova svoju nemčinu! Získajte medzinárodne uznávaný úradný certifikát.

 

Goethe-Zertifikat A2 Start Deutsch 2 je skúškou z nemčiny pre dospelých.

Predpokladá elementárne znalosti jazyka. Zodpovedá druhému stupňu (A2) 6stupňovej kompetenčnej stupnice jazykových znalostí Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR).

 

Certifikáty Goetheho inštitútu sa na celom svete vysoko hodnotia a ako doklad o kvalifikácii ich uznávajú zamestnávatelia podnikov i vzdelávacie inštitúcie v mnohých krajinách.

 

Zložením skúšky  účastníci preukážu schopnosť:

  • porozumieť a používať vety a často používané výrazy v každodenných situáciách
  • dorozumievať sa v jednoduchých rutinných situáciách, vymieňať si informácie o bežných témach
  • opísať jednoduchými prostriedkami svoj pôvod a vzdelanie, udalosti a objekty súvisiace s bezprostrednými potrebami a činnosťami

Skúška Goethe-Zertifikat A2 pozostáva z častí: čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie. Skúška sa na celom svete  vykonáva a hodnotí jednotne.

 

Predpoklady:

Odporúčaný vek pre Goethe-Zertifikat B1 pre dospelých je od 16 rokov.

Na dosiahnutie úrovne A2 je bez ohľadu na predchádzajúce vedomosti a predpoklady potrebných 200 až 350 vyučovacích hodín po 45 minút.

 

Podrobnejšie informácie

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA