Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cambridge jazykové skúšky
Skúšky Goetheho inštitútu
   Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
   Úroveň A2
   Úroveň B1
   Úroveň B2
   Termíny prípravných kurzov
   Termíny Goethe-Zertifikat skúšok
   Prihláška na Goethe-Zertifikat skúšku
   Podmienky spracovania osobných údajov
Kontakt

GOETHE- ZERTIFIKAT B1

 

Pripravte sa na možnosť pracovať či študovať v nemecky hovoriacej krajine! Získajte medzinárodne uznávaný úradný certifikát.

 

Goethe-Zertifikat B1 je skúška nemčiny pre mládež a dospelých.

Zodpovedá ovládaniu jazykových kompetencií na treťom stupni (B1) 6stupňovej kompetenčnej škály Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové  znalosti (SERR). Potvrdzuje samostatné používanie nemčiny na mierne pokročilej úrovni.

 

Certifikáty Goetheho inštitútu sa na celom svete vysoko hodnotia a ako doklad o kvalifikácii ich uznávajú zamestnávatelia podnikov i vzdelávacie inštitúcie v mnohých krajinách.

 

Zložením skúšky  účastníci preukážu schopnosť:

  • porozumieť základným informáciám v tematicky známych oblastiach ako sú práca, štúdium, voľný čas, cestovanie v prípade, že komunikácia prebieha v štandardnom jazyku
  • vyjadrovať sa jednoducho a súvisle v bežných životných situáciách a oblastiach záujmu
  • referovať o skúsenostiach a udalostiach, opísať svoje ciele a túžby, poskytnúť krátke odôvodnenia alebo vysvetlenia

 

Skúška Goethe-Zertifikat B1 pozostáva z častí čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie. Skúška sa na celom svete  vykonáva a hodnotí jednotne.

 

Predpoklady:

Odporúčaný vek pre Goethe-Zertifikat B1 pre mládež je od 12 rokov.

Odporúčaný vek pre Goethe-Zertifikat B1 pre dospelých je od 16 rokov.

Na dosiahnutie stupňa B1 je potrebné – v závislosti od predchádzajúcich znalostí – absolvovať 350 až 650 45-minútových vyučovacích hodín.

 

Podrobnejšie informácie

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA