Ústav
Celoživotného
Vzdelávania
Žilinská univerzita
 
Prihláška na Univerzitu tretieho veku
Prihláška na Univerzitnú školu jazykov
Prihláška na prípravný kurz CAMBRIDGE
Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
Application form Slovak language
ENovinky e-mailom
Chcete byť o aktuálnych novinkách informovaní Emailom?
Zadajte svoju adresu.

 

Cambridge jazykové skúšky
Skúšky Goetheho inštitútu
   Prihláška na prípravný kurz GOETHE-ZERTIFIKAT
   Úroveň A2
   Úroveň B1
   Úroveň B2
   Termíny prípravných kurzov
   Termíny Goethe-Zertifikat skúšok
   Prihláška na Goethe-Zertifikat skúšku
   Podmienky spracovania osobných údajov
Kontakt

Pred vyplnením a odoslaním prihlášky si, prosím, prečítajte Podmienky spracovania osobných údajov.  

 

Prihláška v pdf formáte

V prípade záujmu sa môžete na skúšku prihlásiť vyplnením a podpísaním prihlášky na skúšku a jej doručením v stanovenom termíne:

  • poštou na adresu:

Žilinská univerzita
Ústav celoživotného vzdelávania
Ulica 1. mája 32
010 26 Žilina
kancelária č. MB 103

  • mailom na adresu: jazyky@uniza.sk

Po obdržaní prihlášky vás požiadame o úhradu poplatku za skúšku prevodom na účet v stanovenom termíne. Pri bankovom prevode platí deň pripísania platby na účet príjemcu. Upozorňujeme, že pri neskorom zaplatení poplatku za skúšku vaša prihláška nebude spracovaná a bude potrebná nová prihláška na nový termín skúšky.

Výsledky zo skúšky sú k dispozícii do 1 týždňa po termíne skúšky, certifikát je vystavený do 5 týždňov po termíne skúšky

Užitočné informácie ku skúške a dokumenty, s ktorými by ste sa mali pred skúškou oboznámiť ako Skúšobný poriadok (Prüfungsordnung) a Vykonávacie predpisy (Durchführungsbestimmungen) nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Ústav celoživotného vzdelávania
Sekcia cudzích jazykov
Univerzita tretieho veku
Univerzitná škola jazykov
Certifikované jazykové skúšky
Sekcia odborných programov
Projekty
Fotogaléria
created © 2009 MZM DATA